УДК 338.48:332.1

Анна Миколаївна ОРЕЛ
кандидат економічних наук,
Харківськии національнии технічнии університет сільського господарства імені Петра Василенка
E-mail: vova7003@gmail.com

Анотація

Вступ. За міжнародним поділом праці Україна визначена як держава, яка має значний потенціал у сфері агропромислового комплексу. З іншого боку, Україна має значний туристичний потенціал і, відповідно до останніх заходів законодавчої і виконавчої влади повинна значно розширити туристичну інфраструктуру. Через це вона може і повинна розвивати сільський зелений туризм, адже відомо, що наша країна є аграрною країною, та застосування цього виду має певне значення в економічному житті країни і виходить на рівень конкурентоспроможності регіонів.

Метою статті є дослідження переваг розвитку зеленого туризму в контексті запровадження його на селі та розгляд його як специфічної форми підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з використанням природного та культурного потенціалу регіону.

Результати. В статті проведено комплексне дослідження підсобної господарської діяльності у сільському середовищі з використанням природного й культурного потенціалу регіону. Встановлено, що туризм може бути важливим засобом для забезпечення сталого розвитку й сприяння та підтримки місцевих громад.

Висновки. Один з найбільш репрезентативних і важливих компонентів сталого туризму, відповідно зеленого туризму, який має незначний вплив на навколишнє середовище і який заснований на принципах збереження і навіть на принципах, пов’язаних з поліпшенням природних, культурних і загальних екологічних ресурсів, сприяє участі місцевих громад і сприяє збільшенню добробуту місцевих громад. Повага до цілісності зеленого туризму є важливим моментом у більшості проектів сталого розвитку й підкреслює важливість природного середовища для отримання переваг від туризму. З одного боку, такі вигоди не можуть бути отримані без участі місцевого населення, а з іншого боку, економічні можливості для місцевих громад різноманітні. Важливі частини доходів, отриманих від туристичної діяльності, можуть бути використані для продовження й підтримки вже розпочатих проектів, а також для виконання нових проектів, які є вигідними для місцевої громади.

Список літератури

  1. Липчук В. В., Липчук Н. В. Агротуризм: організаційно-економічні засади розвитку. Львів : СПОЛОМ, 2008. 160 с.
  2. Рутинський М. Й., Зінько. Ю. В. Сільський туризм. К.: Знання, 2008. 271 с.
  3. Кравченко Н. Роль сільського туризму в розвитку регіонів Полісся. Ніжин. 2007. 250 с.
  4. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
  5. Мельниченко С. В. Єременко А. Ю. Соціально-економічне значення та проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/ melnychenko.htm.
  6. ГорішевськийП., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація надання гостинності. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2003. 148 с.
  7. Вовк В. Проблеми, досягнення перспективи зеленого туризму. URL: https://koruna.ua/articles/zelenyj-turizm-v-karpatah-v-2017-m-osobennosti-i-preimushhestva/
  8. Зеленый туризм в Карпатах в 2017-м: особливості і переваги туризму. URL: http://tourlib.net/statti_ukr/siltur7.htm

Статтю було отримано 15.09.2018