УДК: 354:316.6:002.6

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-16

Ревак Ірина Олександрівна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарної підготовки, Львівський державний університет внутрішніх справ
https://orcid.org/0000-0003-1755-2947
Підхомний Олег Михайлович,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, грошово обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка
https://orcid.org/0000-0003-2642-8657
Прокопенко Валерія Юріївна,
доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи, Державний податковий університет
https://orcid.org/0000-0002-4030-3255
Зубрицький Артур Ігорович,
кандидат економічних наук, завідувач кафедри митної справи та товарознавства, Державний податковий університет
https://orcid.org/0009-0004-8781-2403

JEL classification: H70; P35

У статті досліджено вплив інновацій на розвиток інституційних умов співпраці й документообміну між митними органами та підрозділами фінансової розвідки з урахуванням моделей поведінки державних службовців як реалізаторів інноваційних підходів. Співпраця між митними органами та підрозділами фінансової розвідки створює найважливішу основу для забезпечення цілісності міжнародних торгової та фінансової систем. У період швидкого технологічного прогресу інновації мають вирішальне значення у формуванні динаміки цього співробітництва.

Обґрунтовано індивідуальні й організаційні чинники формування поведінкових моделей у сфері відповідної співпраці та способи підвищення ефективності міжвідомчої кооперації. Особливу увагу звернено на процедуру обміну документами між митними органами та підрозділами фінансової розвідки з урахуванням товарних і фінансових потоків у світовій економіці, неузгодженості окремих положень національного й міжнародного права у сфері міжнародної торгівлі. Виявлено можливості і виклики такої співпраці, стимули та здатність обмінюватись інформацією між митними органами і підрозділами фінансової розвідки.

Аргументовано необхідність впровадження інноваційних інструментів і механізмів обміну інформацією, спеціально призначених для виявлення підозрілих сигналів у торгових і фінансових операціях, які можуть свідчити про злочини в міжнародній торгівлі чи ухилення від санкцій.

Замість розгляду інновацій як потенційної загрози митні органи повинні активно взаємодіяти з інноваційними підприємствами для створення механізмів, які враховують технологічні досягнення. Така співпраця може призвести до розробки систем і процесів, які не тільки забезпечують дотримання нормативних вимог, але й сприяють більш зручній та ефективній транскордонній торгівлі.

Розвиток цифрових екосистем відкриває перспективні можливості для співпраці між митницями та підрозділами фінансової розвідки. Такі системи не лише підвищують ефективність оцінки ризиків, але й забезпечують своєчасне виявлення фінансових злочинів. Цей інноваційний підхід сприяє створенню динамічної системи, яка адаптується до мінливого характеру загроз у глобальній торгівлі та фінансовій сфері.

Ключові слова: інновації, моделі поведінки державних службовців, митні органи, підрозділи фінансової розвідки, співпраця, документообмін.

Література

 1. Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16#Text.
 2. Chen L., Hu X., Liu B. Fueling the Taking Charge Behaviors of Civil Servants: the Different Roles of Workload and Non-Economic Reward. Journal of Chinese Political Science. 2023. Vol. 28. Р. 345-373. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11366-023-09852-4.
 3. Civil Service: values and standards of behaviour. URL: https://www.gov.uk/government/publications/civil-service-code.
 4. Clayton B.C. Commodity Markets and the Global Economy. Cambridge University Press. 2015. URL: https://www.cambridge.org/core/books/abs/commodity-markets-and-the-global-economy/commodity-markets-and-financial-speculation/A483C5428E178A340F7297B7855A6178#.
 5. Customs-FIU Cooperation Handbook. 2020. URL: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/report/wco_fiu_handbook_sanitised-public-version_wco_en.pdf?la=en.
 6. He R., Li S. What Affects the Innovative Behavior of Civil Servants? Survey Evidence from China. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. ICMSEM 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1002. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-21255-1_47.
 7. Kleiman F., Jansen S.J.T., Meijer S., Janssen M. Understanding civil servants’ intentions to open data: factors influencing behavior to disclose data. Information Technology & People. 2023. DOI: https://doi.org/10.1108/ITP-12-2020-0893.
 8. Kleiman F., Janssen M., Meijer S., Jansen S. Changing civil servants’ behaviour concerning the opening of governmental data: evaluating the effect of a game by comparing civil servants’ intentions before and after a game intervention. Sage Journals. 2020. Vol. 88. Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1177/00208523209622.
 9. Lam K., Kong E.W.S., Chiu D.K.W., Ho K.K.W. Knowledge-sharing attitude and behavior of civil servants: motivations behind rewards. Aslib journal of information management. 2023. DOI: https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2023-0016.
 10. Matsudaira T. Customs Administration and Digitalization. Customs Matters: Strengthening Customs Administration in a Changing World. 2022. P. 203-234. URL: https://www.elibrary.imf.org/display/book/9798400200120/CH007.xml.
 11. Peters B.Guy. Understanding Comparative Bureaucracy. 2021. P. 1–C1.T4. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198297253.003.0001.
 12. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities. 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0650&rid=1.
 13. Schanina Y., Gilad S. Civil servants’ inter-departmental social ties as an impetus for voicing ideas for improvement. Public Management Review. 2023. DOI: https://doi.org/10.1080/14719037.2023.2225523.
 14. Standards of conduct for the international civil service. 2013. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230879.
 15. Success Profiles-Civil Service Behaviours. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/717275/CS_Behaviours_2018.pdf.
 16. Suryani S., Fachmi M., Yahya M., Tamsah H. Structural Modeling Analysis of Public Service Motivation on Civil Servants’ Performance through Innovative Behavior. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2023. DOI: http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i10.5235.

Статтю було отримано 18.12.2023