УДК 336.76

Юлія Анатоліівна ЛЕЩУК Аспірантка кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини

Анотація

У статті узагальнено основні аспекти впливу біржового ціноутворення на формування цін на ринку соняшнику в Україні. У дослідженні використовуються статистичні методи аналізу світового споживання насіння соняшнику, оцінка структури основних країн імпорту й експорту насіння соняшника на світовий ринок. При визначенні впливу біржових цін на експортні ціни на насіння соняшнику використовувалися фундаментальні чинники. Здійснено оцінку структури світового ринку насіння соняшнику, яка свідчить про значну частину України у його виробництві й споживанні. Встановлено, що ціноутворення на світових ринках суттєво впливає на формування експортних цін на насіння соняшнику на умовах FOB та CPT в Україні, що вимагає постійного вивчення ситуації на світовому ринку нафтопродуктів. Обґрунтовано, що ціна соняшнику формується під впливом світових цін на нафту, що свідчить про високий рівень співвідношення світових цін на нафту з вітчизняним ціноутворенням на сільськогосподарську продукцію.

Список літератури

  1. Пpoгнoзувaння тa хeджувaння фiнaнcoвих pизикiв: мoнoгpaфiя / [зa peд. Л. Пpимocтки]. К.: КНEУ, 2014. 424 c.
  2. Coхaцькa O. Кoнцeптуaльнi зacaди цiнoутвopeння нa ф’ючepcних pинкaх. Бaнкiвcькa cпpaвa. 2000. № 5. C. 29–32.
  3. Явopcькa В. O. Тeopeтичнi acпeкти викopиcтaння фундaмeнтaльних чинникiв у дocлiджeннi бipжoвoї кoн’юнктуpи. Нaукoвий вicник НУБIП Укpaїни. 2013. № 181 (2). C. 342–346.
  4. Chris Hurt. Clues to Future Crop Economics From the Past. Purdue agricultural economic report. April 2015. P. 7-12. URL: https://ag.purdue.edu/agecon/Documents/April. 2015.pdf.
  5. International Trade Statistics. URL: https://comtrade.un.org.
  6. World Agricultural Supply and Demand Estimates. URL:http://www.usda.gov.
  7. Формування ринкових відносин в Україні URL: http://dsr.univ.kiev.ua/pub/ publish/2889/
  8. Інформаційний сайт АгроOnline. URL: https://agro-online.com.ua.

Статтю було отримано 22.09.2018