УДК: 336: 64

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-38

Марина Вікторівна БАБАЧЕНКО
кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент та економіка морського транспорта», Національний університет «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0002-4849-3946
Ірина Анатолівна ГОЛУБКОВА
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті,
Національний університет «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0002-9931-8291
Анастасія Федорівна ЯВОРСЬКА
кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та підприємництва на морському транспорті, Національний університет «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0002-4515-4471
Наталія Степанівна ЛИСЕНКО
кандидат економічних наук, доцент, доцент «Менеджмент та економіка морського транспорта», Національний університет «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0001-9375-4693
Інга Сергіївна КУЧЕР
старший викладач кафедри «Менеджмент та економіка морського транспорта»,
Національний університет «Одеська морська академія»
ORCID ID: 0000-0002-1833-6632

JEL classification: М21; L91

Анотація

У статті представлено результати дослідження системи елементів системи морської індустрії України. Досліджено сучасний стан розвитку морської торгівлі як ключового елементу вітчизняного морегосподарського комплексу. Проаналізовано показники діяльності морського транспорту України, динаміку та структуру вантажопотоків, сучасні умови розвитку вітчизняної морської індустрії. Проведена оцінка економічного потенціалу морських портів, стану ділової активності найбільших стивідорних компаній України. Дослідження показали, що обсяг морських вантажопотоків значно поступається за масштабами автомобільному та залізничному транспорту. Незначним залишається й обсяг інвестицій, що спрямовуються у галузь. Досліджено основні тенденції розвиту світової морської індустрії, визначено ключові напрями розвитку морської торгівлі країн ЄС на найближчій період, досліджено систему пріоритетів і ключових вимог функціонування морського господарства європейських країн з урахуванням світових конкурентних викликів. Серед основних з них сьогодні постають: пріоритети і цілі сталого розвитку: ліквідація розриву можливостей доступу регіонів до мереж транспортних систем, збереження біорізноманіття морських ресурсів, запобігання кліматичним змінам, цифровізація управління морською індустрією, максимально ефективне використання потужностей морських портів-хабів. Обґрунтовано перспективні напрями подальшого розвитку морської індустрії України у контексті основних трендів, що мають місце у світовій системі морських економічних зон. Дослідження показали, що реалізація потенціалу морської індустрії України можлива за рахунок більш активної інтеграції у європейський морський простір та врахування стратегічних пріоритетів подальшого розвитку країн ЄС. Визначено, що подальше управління морською індустрією України має враховувати національні інтереси та глобальні світові тенденції, серед останніх ключовими є: використання нанотехнологій, суднобудівництво с двигунами на СПГ та водородних паливних елементах, технології використання інтернет-речей, штучного інтелекту при управлінні портовими хабами, використання безпілотних вантажних суден, цифровізація системи морського адміністрування.

Ключові слова: морегосподарський комплекс, морська індустрія, морський транспорт, управління, розвиток, стивідорні компанії, морські порти.

Список літератури

 1. Морська докторина України на період до 2035 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2009-%D0%BF#Text
 2. Chang Y.-T., Shin S.-H., Lee P.T.-W. Economic impact of port sectors on south African economy: an input–output analysis. Transport Policy. 2014. Vol. 35(C), рр. 333-335.
 3. Shan J., Yu M., Lee C. An empirical investigation of the seaport’s economic impact: Evidence from major ports in China. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. 2014. Vol. 69, рр. 41-53.
 4. Транспорт України. 2021: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2021. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/10/zb_Transpot.pdf.
 5. Гришина Л.О., Карась П.М., Філіпішина Л.М. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку морегосподарського комплексу України в умовах євроінтеграції. Нуковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 1. Ч. 1. С. 131-136.
 6. Перевезення вантажів морським транспортом за видами вантажів. 2020. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/
 7. Рейтинг найбільший морських портів України. URL: https://urm.media/rejting-najbilshih-morskih-portiv-ukrayini/.
 8. Національний морський рейтинг – Рейтинг портових операторів. URL: https://ports.ua/rejting-portovyh-operatorov/.
 9. Названо ТОП-5 українських морських портів за обсягами перевалки зерна в 2020 році. Агрополіт. URL: https://agropolit.com/news/19459-nazvano-top-5-ukrayinskih-morskih-portiv-za-obsyagami-perevalki-zerna-v-2020-rotsi
 10. Nitsenko V., Nyenno I., Kryukova I., Kalyna T., Plotnikova M. Business model for a sea commercial port as a way to reach sustainable development goals. Journal of Security and Sustainability Issues. 2017. 7(1), рр. 155-166.
 11. Doing Business Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020. URL: worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf.
 12. Корнієнко О.П., Кошара К.А. Функції морських портів україни як складової морегосподарського комплексу. Економічна наука. 2018. № 5. С. 48-53.
 13. Resolution of the European Parliament dated April 27, 2021 on technical and operational measures to increase the efficiency and cleanliness of maritime transport. Оfficial website of the European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0131_EN.html.
 14. Buchholz K. The World’s Biggest Shipping Hubs. URL: https://www.statista.com/chart/23766/biggest-container-ports-by-shipping-volume/.
 15. The Top 50 Container ports. World Shopping Council. URL: https://www.worldshipping.org/top-50-ports
 16. Ніценко В.С., Попович В.В., Сухій Я.В., Рябенко А.Я., Галицький О.М. Інвестиційна привабливість та оптимізація контейнерних перевезень: моногр. Одеса: Пальміра, 2009. 178 с.
 17. Ниценко В.С., Билан Е.В. Проектирование развития логистического центра на основе консолидации фермеров. Экономика и бизнес: теория и практика. № 2. С. 89-91.
 18. Ниценко В.С., Соловьев А.И. Особенности инфокоммуникационного обеспечения управления аграрными производственными структурами. Бюллетень науки и практики. 2015. Вып. 1. С. 11-16.
 19. Ниценко В.С. Генезис процессов реструктуризации активов сельхозпредприятий путем капитализации средств для краткосрочного кредитования. Экономика и бизнес: теория и практика. 2015. № 9. С. 64-69.
 20. Nitsenko, V. Mismanagement in Ukraine. Problems of Management in the 21st Century. Vol. 15(1), рр. 4-8.
 21. European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund. Оfficial website of the European Commission. URL: https://cinea.ec.europa.eu/programmes/european-maritime-fisheries-and-aquaculture-fund_en

Статтю було отримано 16.04.2022