УДК: 65.011.56

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-16

Оксана Володимирівна Болотна
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0002-0585-0819
E-mail: o.v.bolotnaya@karazin.ua
Євген Володимирович Лісений
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
ORCID ID: 0000-0002-9031-9060
E-mail: liseniy.evgeniy@gmail.com
Олег Романович Гребенюк
студент Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
E-mail: pobeditel3108@gmail.com

JEL classification: M31

Анотація

У статті проаналізовано сучасні кризові зовнішні фактори впливу на роботу підприємств в 2020-2021 роках та визначені найбільш ефективні шляхи удосконалення маркетингової діяльності підприємств у світі на сьогоднішній день. До останніх можна віднести перехід в online-маркетинг тих, хто займався лише offline діяльністю, створення образу безпечної та надійної компанії під час пандемії та більш поглиблена робота з аналітикою, за допомогою аналізу сайту підприємства, встановлення системи IP-телефонії та впровадження CRM-систем. Надано практичні рекомендації щодо зміни роботи маркетингу суб’єктів підприємництва на ринку будматеріалів за допомогою використання CRM-систем – це аналіз даних про клієнтів, вдосконалення сегментації, інтегрування електронного маркетингу, індивідуалізація маркетингових повідомлень та більш персоналізований контент, який допоможе налаштувати розсилки повідомлень про акції та нововведення відповідно до характеристик клієнтів. Поєднавши соціальні медіа із CRM-даними компанія може збільшити взаємодію клієнта із основною інформацією компанії, вони зосереджуються не тільки на новому клієнті, але й розвивають стосунки із існуючими клієнтами, до того ж працює механізм розкриття потенційних клієнтів за допомогою ключових слів та хештегів. Рішення впровадити CRM також дозволить відділам набагато швидше оформлювати звіти через декілька різних баз даних із необхідною інформацією, що будуть завжди під рукою за кілька простих кроків. Різні підрозділи зможуть безперешкодно отримувати доступ до однієї і тієї ж інформації в одному місці, а менеджмент підприємства зможе проаналізувати, чи були попередні кампанії успішними. І хоча такі системи є програмами преміум-класу і не дешеві, проте їх впровадження потенційно може знизити ціну надаваних послуг чи продукту, оскільки збільшиться продуктивність через оптимізацію робочих процесів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, CRM-системи.

Список літератури

  1. Болотна О. В., Скорик Б. Ю. Актуальність впровадження CRM-систем в торговельно-комерційні підприємства. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. 2020. №2. С. 12-16.
  2. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. – 7-е видання. – К.: Лібра, 2010. – 720 с.
  3. Коноплянникова М. А. Управління маркетинговою діяльністю: поняття, принципи, підходи. Глобальні та національні проблеми економіки. № 17. С. 332–336.
  4. Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку: Монографія. – Полтава: Дивосвіт, 2013. – 164 с.
  5. Кулиняк І. Я. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія “Економіка”. Вип. 2(8). С. 94–100.
  6. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П. С Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.
  7. Результати дослідження ринку CRM в Україні. URL: https://www.bitrix24.ua
  8. Федоричак В. CRM-системи – що це таке і в чому їхня користь для бізнесу? URL: http://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/crm-sistemy/
  9. Юрчук Н. П CRM-системи: особливості функціонування та аналіз українського ринку. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/23_2_2019ua/29.pdf

Статтю було отримано 17.04.2021