УДК: 004.9:33.012.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-27

Писаревська Ганна Іллівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
https://orcid.org/0000-0001-6192-8038
Куценко Тетяна Миколаївна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
https://orcid.org/0000-0001-7800-2987
Мартовицький Андрій Дмитрович,
студент Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
https://orcid.org/0009-0008-4755-5130

JEL classification: O41

Метою статті є обґрунтування сучасних тенденцій і розроблення напрямів розвитку сучасних цифрових платформ в економіці. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено такі основні завдання: визначити особливості використання цифрових платформ в економіці, визначити основні проблеми та переваги використання цифрових платформ, визначити основні види та функції цифрових платформ, обґрунтувати основні напрями розвитку цифрових технологій. Визначено основні види цифрових платформ, а саме: транзакційні платформи; інноваційні платформи; інтеграційні платформи; інвестиційні майданчики представлені холдинговою компанією, яка управляє портфелем цифрових платформ. Транзакційні платформи передбачають зменшення транзакційних витрат між різними типами фізичних та юридичних осіб під час пошуку один одного. Інноваційні платформи є технологічним важелем для розроблення додаткових продуктів і послуг зовнішніми інноваторами. Інтеграційні платформи передбачають використання їхніх транзакційних та інноваційних можливостей. Перевагою використання інвестиційних майданчиків є наявність інфраструктури резервного копіювання та використання найкращих практик різних брендів і напрямів. Обґрунтовано основні функції цифрових платформ, а саме: залучення користувачів, полегшення взаємодії та пошук збігів. Визначено джерела доходів цифрових платформ, що включають комісію за транзакцію, плату за доступ, оплату розширеного доступу та оплату за розширений патронаж. Обґрунтовано основні методи цифрового маркетингу як одного з інструментів цифрових платформ, а саме: маркетинг у соціальних мережах, маркетинг електронною поштою, мобільний маркетинг, автоматичний маркетинг, оптимізація пошукової системи, комерційний маркетинг, контент-маркетинг. Запропоновано основні напрями розвитку цифрових технологій, що включають: впровадження єдиних цифрових стандартів, що передбачає застосування комунікаційних та інформаційних технологій зі створення та розвитку електронного управління, а також підвищення рівня базової загальної цифрової грамотності, розвиток цифрових знань і ринку; створення цифрового бізнес-середовища; спрощення доступу до фінансів для бізнесу; формування та розвиток цифрових навичок співробітників і створення підтримуючої культури.

Ключові слова: цифрові платформи, транзакцій ні платформи, інноваційні платформи, інвестиційні майданчики, діджеталізація.

Література

  1. Вишневський О.С. Цифрові платформи як ядро цифровізації економіки. Цифрова економіка: матеріали нац. наук.-метод. конф. Київ, 2018. С. 63-66.
  2. Колешня Я.О. Цифрові платформи як ефективна бізнес-модель. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 2021. С. 80-81.
  3. Лісова Р.М. Цифрові платформи як інструмент діджиталізації економічної системи. Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті та практиці: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (наукове видання). Київ: НТУ, 2020. С. 208-210.
  4. Ляшенко В.І., Вишневський О.С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2018. 252 с.
  5. Січкаренко К.О. Цифрові платформи: підходи до класифікації та визначення ролі в економічному розвитку. Причорноморські економічні студії. 2018. № 35. С. 28-35.
  6. Семеног А.Ю. Екосистеми цифрових платформ як фактор трансформації бізнесу в умовах цифрової економіки. Вісник КНУТД. 2019. № 4 (137). С. 39-50.
  7. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова. Київ, 2020. 274 с.
  8. Evans Р.С., Gawer A. The Rise of the Platform Enterprise: A Global Survey. The Center for Global Enterprise. 2016.

Статтю було отримано 29.09.2023