УДК: 338.49

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-18

Владислав Ворналкєвіч
професор WSZiA, доктор наук, Академія управління та адміністрації в Ополє, Польща
Алла Миколаївна Каплуновська
старший викладач кафедри «Транспорті технології»,
Національний університет «Запорізька політехніка»
Олена Олександрівна Падченко
старший викладач кафедри «Транспорті технології»,
Національний університет «Запорізька політехніка»

JEL classification: R41

Анотація

Вступ. Рушійною силою економічного розвитку регіонів та країн-членів Європейського Союзу є сучасна транспортна інфраструктура. Саме тому, щоб вирівняти рівень економічного розвитку із країнами Західної Європи, країнам колишнього соціалістичного блоку надається фінансування на будівництво та модернізацію автомобільної інфраструктури.

Метою статті є дослідження стану дорожньої інфраструктури в ЄС, зокрема у Польщі, як чинника економічного розвитку країн та регіонів.

Результати. У статті проаналізовано поточний стан розвитку дорожньої інфраструктури в Європі та, зокрема, в Польщі та реалізацію інвестицій для досягнення цієї мети. Було проаналізовано Розпорядження Генерального директора з національних доріг та автомагістралей, а також нормативно-правові акти, що стосуються сфери дорожньої інфраструктури. Було досліджено перспективи розвитку польського дорожнього будування до 2030 року. Представлені типи кругових розв’язок на автострадах, побудованих у країнах ЄС. Наукові статті про становище країн-членів ЄС у сфері дорожньої інфраструктури виявились важливими джерелами інформації. Однак, найважливішим джерелом, що стосується дорожньої інфраструктури в Польщі, стали документи Генерального директорату національних доріг та автомагістралей, у яких описано усі національні дорожні програми.

Висновки. Автори доводять, що Польща з кожним роком наближається до західних країн ЄС щодо рівня розвитку дорожньої інфраструктури. Основною причиною підвищення рівня розвитку дорожньої інфраструктури в Польщі є проекти Генерального директорату національних доріг та автомагістралей, а також Національна програма будівництва доріг на 2014-2023 роки (з перспективою до 2030 року) і Національна система управління дорожнім рухом для мереж TEN-T, яка має значний вплив на економічне зростання та комфорт руху.

Ключові слова: дорожня інфраструктура, економічний розвиток, Транс’європейська транспортна мережа, стратегія сталого розвитку транспорту.

Список літератури

 1. Aniśkowicz M. Transport drogowy w polityce transportowej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, 2015. z. 20. рр.69-72.
 2. Pieriegud J. Korytarze transportowe jako instrument współczesnej polityki transportowej Unii Europejskiej. Współczesna polityka transportowa, red. Rydzkowski W. PWE. Warszawa. 2017. рр. 93-96.
 3. Suproń B. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju polskiego sektora transportu drogowego w aspekcie zmian strukturalnych zachodzących w Unii Europejskiej. Europa Regionum. 2016. 27. рр. 205-210.
 4. Europejska Komisja Gospodarcza – WOS. URL: https://cutt.ly/lQD66Sz.
 5. Transeuropejska sieć transportowa – TEN-T. Ministerstwo Infrastruktury. URL: https://cutt.ly/tQH4TH9.
 6. Inteligentne autostrady – co powinieneś wiedzieć. URL: https://cutt.ly/HQJdFi4.
 7. Wirkus M., Kusio E. Elementy zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. 2017. № 24. 361-377. URL:serl.pte.lodz.pl.
 8. Definition of cross-border sections of priority projects. URL: https://cutt.ly/xQD6Oof.
 9. Instrument “Łącząc Europę” (CEF). URL: https://cutt.ly/DQD69mn.
 10. Informacje o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. URL: https://cutt.ly/LQD60PY.
 11. Biała księga transportu. Transport 2050. Transforum. URL: https://cutt.ly/6QGnDpN.
 12. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. URL: https://www.gov.pl/web/gddkia.
 13. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Serwis Programu “Infrastruktura i Środowisko”. URL: https://www.pois.gov.pl/
 14. Несторенко Т.П. Инфраструктура города в контексте его конкурентоспособности. Зб. наукових праць (Миколаїв), вип.59 «Економічні науки», Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2007. т. С. 70-76. URL: https://cutt.ly/zQEgQ3A.
 15. Ремзіна Н.А. Наукові підходи до формування концепції здійснення портової діяльності в Україні. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2016. Вип. 2 (55). 2016. С. 22– URL: https://cutt.ly/vQH4Sjt.
 16. Загородня Ю.В. Тарифна політика портів України як чинник підвищення їх конкурентоспроможності. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. Вип. 1 (66). Одеса: ОНМУ. 2019. С. 147-156.
 17. Мехеда Н.Г., Маренич А.І. Наслідки євроінтеграції: соціальний аспект. Фінансовий простір. №4 (12). С. 209-214. URL: https://cutt.ly/lQJy2yu.
 18. Оверчук В. А. Детермінанти формування ефективного соціально-орієнтованого ринку праці. Причорноморські економічні студії : науковий журнал. 2018. Вип. 36, ч. 2. С. 57–61.
 19. Zeng S., Nestorenko O., Nestorenko T., Morkūnas M., Volkov A., Baležentis T., Zhang, C. EOQ for perishable goods: modification of Wilson’s model for food retailers. Technological and Economic Development of Economy. 2019. 25(6). рр. 1413-1432. URL: https://doi.org/10.3846/tede.2019.11330.
 20. Дяченко О.Ф., Кириченко О.М., Попова Ю.М. Аналіз зарубіжного досвіду управління логістичною діяльністю підприємств. Інфраструктура ринку. №53. URL: http://market-infr.od.ua/53-2021.
 21. Гавриленко Н. В., Грищенко О. В., Кошуцька В. О. Ретроспективний аналіз декомпозиції логістичних систем. Економіка. Фінанси. Право. № 5/1/2018. С. 21-25. http://efp.in.ua/uk/journal-item/208
 22. Yepifanova I., Dzhedzhula V. Methodology of evaluation of innovative potential of enterprises. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2020. №6(3). рр. 171-190. URL: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.10.
 23. Боровік Л. В. Оцінка впливу інвестиційної політики на формування та використання інвестиційного потенціалу галузі. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 1 (59). С. 72-78. URL: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2018-1-59-10.
 24. Ostenda A., Nestorenko T. Ekologiczne środki transportu a jakość życia mieszkańców aglomeracji górnośląskiej. Vzdelávanie a spoločnosť III. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Editorky : R. Bernátová, T. Nestorenko. Prešovská univerzita v Prešove. 2018. рр. 227-235. URL: https://cutt.ly/qQJgpmB.
 25. Ostenda A. Wierzbik-Strońska M., Nestorenko T. Rynek pracy a branża motoryzacyjna – aspekty społeczne, ekonomiczne i edukacja. Vzdelávanie a spoločnosť IV. Medzinárodný nekonferenčný zborník. Editorky: R. Bernátová, T.  Prešovská univerzita v Prešoveю 2019. рр. 319-225. URL: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/handle/123456789/4110.
 26. Sieć drogowa dzieli UE – wschód nie radzi sobie z nadrabianiem zaległości. URL: https://cutt.ly/DQH8N4k.
 27. Autostrady i drogi ekspresowe w Polsce. URL: https://cutt.ly/NQJsgbR.
 28. Transport samochodowy w Europie. URL: https://www.worldmap.pl/europa/
 29. Dembińska-Cyran L. Transeuropejska Sieć Transportowa jako czynnik rozwoju i integracji regionów. Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński. Ekonomiczne Problemy Usług. №14. рр. 50-55.
 30. TEN-T Connection Europe. Map. URL: https://cutt.ly/dQJsJeA
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 2013. nr 1316/2013. URL: https://cutt.ly/5QJduCu
 32. Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury – kontekst. URL: https://cutt.ly/dQJdxJs

Статтю було отримано 17.04.2021