УДК 336.743

Анатолій Іванович ГУЛЕЙ
д.е.н., доцент, Голова правління Міжбанківської валютної біржі
Борис Олегович ЯЗЛЮК
д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту,
Тернопільськии національнии економічнии університет
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Станіслав Анатолійович ГУЛЕЙ
магістр, Тернопільськии національнии економічнии університет

Анотація

У статті проведено аналітичне дослідження розвитку криптоіндустрії як децентралізованої системи, яка супроводжується процесами віртуалізації фінансових потоків через обіг криптовалюти в Інтернет-середовищі на базі передових технологій блокчейну та асиметричного шифрування, які забезпечують надійність транзакцій та роботу мережі. Розкрито сутність та значення основних криптовалют, здійснено аналіз їх цінової динаміки як інструменту перспективного прогнозування розвитку криптоіндустрії. Обґрунтовані інноваційні можливості криптовалют на вітчизняному фінансовому ринку та виявлені ризики їх використання.

Ключові слова: криптовалюта, ринкова капіталізація, електронні гроші, ринок криптовалют.

Список літератури

 1. Архірейська Н. В. Державне регулювання ринку крипто валют в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Випуск 22. С. 753–757.
 2. Галушка Є. О., Пакон О. Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку. Молодий вчений. 2017. № 4, (44). Квітень. С. 634–638.
 3. Деревянко Б. В. Криптовалюта як альтернатива класичній валюті (на прикладі біткойну). Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина перша. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. С. 60–62.
 4. Гусєва І. І., Петрова Т. О. Тенденції розвитку криптовалют на ринку України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Випуск 24. Частина 1. С. 48-50.
 5. Марченко Н. А. Реалії функціонування криптовалюти на світовому та вітчизняному ринках. Ефективна економіка. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/53.pdf
 6. The 50 Best Cryptocurrency Blogs You Should Read in 2018. Веб-сайт. URL: https://bitcoinnews.blog/cryptocurrencies/top10.
 7. Прогноз на 2020 год по 10 монетам. Веб-сайт. URL: https://happycoin.club/prognoz-na-2020-god-po-10-monetam/
 8. Список криптовалют – курс, обзоры, капитализация. Веб-сайт. URL: https://ttrcoin.com/coins/eos/
 9. Криптовалюта Bitcoin SV [BSV] – история и перспективы хардфорка. Веб-сайт. URL: https://ruscoins.info/crypto-currency/bitcoin-sv-bsv/
 10. CoinGecko: комплексный графический обзор рынка криптовалют. Веб-сайт. URL: https://www.coingecko.com/ru.
 11. Прогноз курса трон на 2019 год. Веб-сайт. URL: https://coinmania.com/prognoz-kursa-tron-na-2019-god/
 12. Криптовалюта EOS – полный обзор. Веб-сайт. URL: https://prostocoin.com/blog/eos-cryptocurrency
 13. Криптовалюти в Україні: технологія, ринок, регулювання // Проект USAID «Трансформація фінансового сектору».
 14. Корнилов Д. А., Зайцев Д. А., Корнилова Е. В. Аналитика рынка криптовалют. Динамика и прогнозы. ИТ-портал. no. 3(15). URL: http://itportal.ru/science/economy/analitika-rynka-kriptovalyut-dinami/.
 15. Garay Juan A., Kiayias Aggelos, Leonardos The Bitcoin Backbone Protocol: Analysis and Applications. URL: https://eprint.iacr.org/2014/765.pdf

Статтю було отримано 20.08.2018