УДК 640.432

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-2-6

Тетяна Анатоліївна ВОРОНЮК
аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,
Чернівецькии національнии університет
Імені Юрія Федьковича
E-mail: t.a.voronyuk@gmail.com

JEL classification: L83; P48; R11

Анотація

Вступ. Високий рівень прибутковості ресторанного бізнесу поряд із його ризикованістю дозволяє розглядати його як перспективну галузь розвитку, особливо в регіонах де існують вільні ніші. Значний динамізм змін зовнішнього середовища даної галузі порівняно з іншими обумовлює потребу у постійному інформаційному моніторингу.

Метою статті є визначення сучасного стану ресторанного господарства Чернівецької області та окреслення перспективних напрямів його розвитку в сучасних умовах.

Результати. Розглянуто зміст поняття «ресторанне господарство» та його еволюцію. Визначено, що сучасні тенденції його розвитку обумовлені становленням ринкової економіки із орієнтацією на організацію дозвілля. Представлено аналіз динаміки ринку ресторанних послуг в Україні. Представлений аналіз ринку Чернівецької області. Визначено роль даної галузі в господарстві області. Проаналізовано динаміку зайнятості населення у сфері тимчасового розміщення та організації харчування Чернівецької області, а також розроблено  прогноз розглянутого показника до 2020 року. Здійснено аналіз динаміки валової доданої вартості та випуску досліджуваної галузі за 2014-2017 рр., що дозволяє стверджувати про стабільне зростання, яке за весь період склало 41,1 % випуску та 37,5 % доданої вартості.

Висновки. Визначено ключові тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства на території Чернівецької області: ненасиченість ринку та позитивні тенденції зростання дозволяють розглядати його як перспективний, незважаючи на низький рівень населеності, тенденції динаміки зайнятості дозволяють розглядати його як перспективне джерело нових робочих місць, динаміка випуску та валової доданої вартості свідчить про зростання попиту на послуги ресторанного бізнесу, незважаючи на порівняно низький рівень життя населення.

Запропоновано перспективні напрямки розвитку ресторанного ринку на території Чернівецької області: «демократизація» цін, орієнтація на туризм із збереженням автентичності, поглиблення спеціалізації, розширення розважально-пізнавальних послуг, кейтеринг, автоматизація бізнес-процесів та он-лайн продажі.

Ключові слова: ресторанне господарство, ресторанний ринок, ресторанний бізнес, тенденції розвитку, динаміка змін, заклади харчування.

Список літератури

 1. БутенкоО. П., Стрельченко Д. О. Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 18–24.
 2. ВоловельськаІ. В., Лоєнко О. Сучасні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 55. С. 115–118.
 3. ГірнякЛ. І., Глагола В. А. Сучасний стан, перспективи та тенденції розвитку ресторанного господарства в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2018. №16. С. 71-76.
 4. ГросулВ. А., Іванова Т. П. Тенденції сучасного розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні та Харківській області. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. № 1. С. 143-149.
 5. ДорошенкоВ., Дмитрієва К. Територіальна організація підприємств ресторанного господарства України. Географія : збірник наукових праць. 2011. № 58.  С. 27-30.
 6. ДубодєловаА. В., Кулиняк І. Я. Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10 (184). С. 198–208.
 7. ЛагодієнкоВ. В. Стратегічні рішення просування на ринок інноваційного продукту зі вторинної сировини виноробства. Економіка харчової промисловості. 2018. Т.10, Вип. 3. С. 41-47.
 8. МудракР. П., Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив сукупних витрат на обсяги національного виробництва. Економічний часопис – XXI. 2018. №172 (7-8). С. 44-50.
 9. П’ятницькаГ. Т., Найдюк В. С. Сучасні тренди розвитку ресторанного господарства в Україні. Економiка та держава. 2017. № 9. С. 66-73.
 10. Статистичний щорічник Чернівецької області за 2017 рік /за ред. Т. Г. Сарчинської. Головне управління статистики у Чернівецькій області. 2018. 545 с.
 11. Sergii Lekar, Dmytro Shumeiko, Volodymyr Lagodiienko and Valerii Nemchenko, Construction of Bayesian Networks in Public Administration of the Economy. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2019. № 10(04). pp. 1379-1384.

Статтю було отримано 10.03.2019