УДК: 659.1:330.123.41.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-21

Ганна Миколаївна Лозовська
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,
Одеська національна академія харчових технологій
ORCID ID:0000-0003-3322-2219
Е-mail: aniko85@ukr.net
Альона В’ячеславівна Лазуткіна
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,
Одеська національна академія харчових технологій,
ORCID ID:0000-0002-8286-5854
Е-mail: Alena.lazutkina@gmail.com
Леся Яківна Донець
кандидат технічних наук, доцент кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі Одеська національна академія харчових технологій

JEL classification: M37; M31

Анотація

Вступ. Дослідження показали, що незважаючи на те, що інструменти рекламного менеджменту, серед яких інструменти просування товарів в мережі Інтернет, мають високий ступінь розробленості в наукових працях вчених, багато проблем, викликаних новими економічними умовами, ще не знайшли в них відображення. Оцінка ефективності використання різних інструментів інтернет-реклами та доцільність їх використання для конкретних видів споживчих товарів стала надзвичайно актуальною для безлічі підприємств, які постраждали від кризи 2020 року. Таргетована реклама в соціальних мережах – інструмент залучення найбільш активної частини цільової аудиторії на сайт.

Метою статті є вивчення таргетованої реклами як інструмента рекламного менеджменту та оцінка показників її ефективності.

Результати. У даній статті авторами проаналізований такий інструмент рекламного менеджменту як таргетована реклама, оцінено ключові показники її ефективності в соціальних мережах Facebook та Instagram у різні періоди 2020 р. на прикладі Instagram-магазину жіночого взуття, а також вплив на ці показники кризи 2020 р. та карантинних заходів, що було запроваджено в Україні протягом року. Наведена динаміка таких показників як: вартість кліку по рекламі, вартість 1000 показів реклами, вартість замовлення, тощо. Проаналізована динаміка таких показників, як вартість 1000 показів рекламного оголошення, вартість кліку (переходу по рекламі), клікабельність (співвідношення кількості переходів до кількості показів реклами) та вартість одного замовлення товару. Аналіз проведено в різні періоди 2020 року: до карантину, весною, під час карантину, після карантину. Вектор уваги в статті спрямований на визначення причин та факторів, що зумовили значні коливання показників ефективності реклами споживчих товарів в соціальних мережах.

Висновки. Інтернет як медіаканал характеризується високою ефективністю завдяки
значному поширенню та можливості залучення цільової аудиторії. Таргетована реклама є одним з найбільш ефективних інструментів рекламного менеджменту, оскільки орієнтується на інтереси, звички, смаки та уподобання цільової аудиторії. Це дає змогу говорити про його високу ефективність, особливо в умовах  пандемії COVID-19, коли більшість споживачів роблять покупки онлайн.

Ключові слова: маркетинг, рекламний менеджмент, інтернет-реклама, таргетована реклама, соціальні мережі, ключові показники ефективності, вартість кліку, вартість за 1000 показів.

Список літератури

 1. Кулицький С. Проблеми розвитку економіки України, обумовлені пандемією коронавірусу COVID-19 у світі, та пошук шляхів їх розв’язання. Україна: події, факти, коментарі. № 9. С. 47–53.
 2. Соколова Ю. О., Яблуновська А. Ю. Зростання ролі інтернет-реклами як інструменту рекламного. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2014 р. № 1–2. С. 17–18.
 3. Види інтернет-реклами. URL:https://wma.lviv.ua/vydy-internet-reklamy
 4. Все, що потрібно знати про інтернет-рекламу URL: https://medium.com/@gen.tech/https-medium-com-gen-tech-internet-ad-2f2896f2fe3
 5. UIA Internet ad market in Ukraine report, 2019FY URL: https://www.slideshare.net/memabox/uia-internet-ad-market-in-ukraine-report-2019fy
 6. Ковінько О. М., Осаволюк І. В., Маценко А. А. Аналіз розвитку інтернет-реклами в Україні. «Молодий вчений». № 12 (52). 2017 р. С.136-139.
 7. Таргетована реклама в соціальних мережах. URL: https://webbranding.ua/uk/kontekstnaya-reklama/targetirovannaya-reklama-v-socialnyx-setyax/
 8. Україна: вплив COVID-19 на економіку і суспільство (бачення постпандемічного розвитку у 2020-2024 рр. очима експертів та молоді). Консенсус-прогноз. URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/
 9. Холмогоров В. Интернет-реклама. Краткий курс. СПб: Издательский дом «Питер», 2005. 272 с.
 10. Лагодієнко В. В., Машканцева С. О., Долинська О. О., Богданов О. О. Розвиток регіональної системи маркетингу у сфері транспортних послуг. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2020. № 1. С. 76-80.
 11. Каптюхин Р. В., Романов А. А. Реклама. Интернет-реклама. М: Московская финансово-промышленная академия, 2004, 140 с.
 12. Катаев А. В., Катаева Т. М. Интернет-маркетинг: учебное пособие. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону. Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. 170 с.
 13. Лагодієнко В. В., Басюркіна Н. Й., Турленко Н. В. Механізми формування та функціонування регіональних агромаркетингових систем. Бізнес-інформ. 2020. № 1. С. 89-98.
 14. Лагодієнко В. В., Голодонюк О. М., Мільчева В. В. Маркетингова стратегія виведення на ринок інноваційного продукту. Економіка харчової промисловості. Т.10, Вип. 2. 2018. С. 40-50.
 15. Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України URL: https://www.kas.de/documents/270026/8703904/Вплив+COVID-19+та+карантинних+обмежень+на+економіку+України.+Кабінетне+дослідження+ЦПД.+Липень+2020.pdf/b7398098-a602-524d-7f88 6189058f69d3?version=1.0&t=1597301028775

Статтю було отримано 12.09.2020