УДК 338.637

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-3-1

Ірина Олександрівна КРЮКОВА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,
Одеський державний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0002-0577-6364
E-mail: kryukovaia1@rambler.ru

JEL classification: Q13

Анотація

Вступ. Успішний розвиток вітчизняного агропродуктового сектору неможливий без удосконалення системи ринкових відносин між суб’єктами господарювання. Одним з найбільш перспективних ринків сировинної сільськогосподарської продукції і продуктів харчування сьогодні є ринок молока та молокопродуктів. Проте, зниження фактичного рівня забезпечення населення України молокопродуктами за останні роки актуалізують дослідження, які характеризують питання взаємодії ключових елементів ринку у складі єдиної економічної системи.   

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні складу елементів системи економічних взаємовідносин між учасниками сучасного ринку молока та молокопродуктів в Україні й оцінка сучасного стану його розвитку.

Методи. При здійсненні наукових досліджень було використано сукупність таких методів і прийомів наукового пізнання: абстрактно-логічний (при формуванні логіко-структурної схеми системи економічних взаємовідносин учасників ринку молока та молокопродуктів), монографічний і економіко-статистичний (при оцінці сучасного стану розвитку ринку), методи аналізу та синтезу (при формалізації та оцінці дії факторів на розвиток ринкових процесів), метод наукового порівняння.

Результати. Визначено, що система економічних взаємовідносин учасників ринку молока та молокопродуктів ґрунтується на сукупності  важелів ринкового механізму господарювання (попит, пропозиція, ціна, конкуренція) та балансі економічних інтересів його суб’єктів. Визначено, що головним важелем, який забезпечує баланс економічних інтересів суб’єктів ринку молочної продукції, є ціна. Сучасний ціновий механізм ринку молока та молокопродуктів сприяє рентабельному веденню галузі молочного скотарства, проте, не забезпечує продовольчої безпеки й достатнього рівня споживання населенням країни молочних продуктів. Проведена оцінка обсягів виробництва і пропозиції молока, ринкового балансу, рівня забезпечення і споживання населенням молокопродуктів. Здійснено аналіз цінових тенденцій ринку молока й молокопродуктів в контексті розвитку світового ринку молока. Визначено основні напрями та обсяги державної фінансової підтримки галузі молочного скотарства України. З’ясовано, що основними проблемними аспектами розвитку вітчизняного ринку молока та молокопродуктів є: скорочення обсягів виробництва  пропозиції молочної сировини, низька її якість, невисокий рівень платоспроможного попиту на молочні продукти з боку населення, загострення конкуренції на ринку й активізація участі на ринку зарубіжних молочних компаній.    

 Перспективи. Перспективами проведення подальших наукових досліджень є виявлення та оцінка економічної вигоди суб’єктів системи економічних взаємовідносин ринку молока та молокопродуктів України. 

Ключові слова: економічні взаємовідносини, ринок; система, молоко та молокопродукти, аграрне виробництво, молочне скотарство.

Список літератури

 1. Россоха В.В., Петриченко О.А. Розвиток ринку молока та молоко продукції в Україні. Економіка АПК. 2018. № 8. С. 43-49.
 2. Тваринництво України: стан, проблеми, шляхи розвитку (1991–2017–2030 рр.) / за ред. акад. НААН М. І. Бащенка. Київ: Аграр. наука, 2017. 160 с.
 3. Пархомець М. К. Організаційно-економічні основи розвитку молочно-продуктового під-комплексу в ринкових умовах: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2005. 346 с.
 4. Красноруцький О.О., Богомолова К.С. Оцінка конкурентного розвитку цільових ринків продукції аграрних підприємств. Науковий вісник Херсонського державного аграрного університету. 2015. № 14. С. 48-56.
 5. Сільське господарство України. 2018: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2018. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.
 6. Промисловість України. стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2019_pdf.pdf.
 7. ТОП-10 найбільших виробників молочної продукції в Україні. URL: http://milkua.info/uk/post/top-10-ukrainskih-virobnikiv-molocnoi-produkcii.
 8. Ретийнг крупнейшых молочных компаний мира 2019. URL:
  Источник:https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-mire/rabobank-top20-ranking-2018.html.
 9. Ціновий моніторинг ринку молока в України. URL: http://milkua.info/uk/ukr-milk-prices.
 10. Надходження молока на переробні підприємства: стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2017_pdf.pdf.
 11. Баланс попиту і пропозиції молока та молочних продуктів. http://milkua.info/uk/post/balans-popitu-i-propozicii-moloka-ta-molocnih-produktiv.
 12. Огляд ринку молока. Український клуб агарного бізнесу. URL: https://ucab.ua/ua/lobiyuvannya/analitika/oglyad_rinkiv_moloka.
 13. Зовнішня торгівля України. стат зб. / Держ. служба статистики України. Київ, 2019. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_sg2019_pdf.pdf.
 14. Стан фінансування АПК у 2019р. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/finansuvannya-z-derzhavnogo-byudzhetu.

Статтю було отримано 10.08.2020