УДК:336.77.336.6

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-2-32

Орислава Іванівна КОРКУНА
кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського
ORCID ID: 0000-0002-8134-3771 E-mail: grafskayaorislava@gmail.com
Олег Ярославович ЦІЛЬНИК
директор ПП «Укрзахідпостач»
ORCID ID: 0000-0002-3875-7098 E-mail: oleg.c28@gmail.com
Олександр Анатолійович СЕЛІВОНЧИК
аспірант Львівського університету бізнесу та права
ORCID ID: 0000-0001-6341-5818 E-mail: sasha.selivvvon@gmail.com

JEL classification: L83; O18; R11

Анотація
Вступ. Сучасний етап суспільного розвитку в Україні характеризується зростанням ролі й посиленням відповідальності територіальних громад у забезпеченні соціально-економічного розвитку територій. Процеси децентралізації та реформування засад місцевого самоврядування, які зараз відбуваються в державі, створюють нові можливості для ефективного управління потенціалом громад задля зміцнення їх спроможності, створення підґрунтя для запуску механізмів локального економічного розвитку на противагу механізмам традиційної патерналістської моделі. Територіальні громади можуть бути цікавими для туристів з огляду на особливі традиції або культурні, креативні й інші властивості, якими володіють мешканці громади, тоді як інші громади – це просто місця територіальної локалізації пам’яток, природних ресурсів, цікавих для туристів.
Метою статті є дослідження сучасного стану інфраструктури туризму в територіальних громадах.
Результати. У статті досліджено питання забезпечення діяльності територіальних громад у сфері туризму. Висвітлено особливості функціонування інфраструктури туризму, зокрема шляхом поділу територіальних громад на п’ять груп, орієнтуючись на домінуючий напрям надання туристично-рекреаційних послуг. Розглянуто питання і дана характеристика локальних громадських організації туристичного спрямування. Встановлено, що надавачами послуг туристам і рекреантам з розміщення для тимчасового проживання є готелі, мотелі, хостели, кемпінги, бази відпочинку, оздоровчі табори, пансіонати, приватні садиби тощо, а послуг із забезпечення харчування – ресторани, кафе, фаст-фуди і т. п. Досліджено нормативно-правове забезпечення діяльності туристичних суб’єктів. Для цілей аналізу функціонування і перспектив розвитку сфери туризму та рекреації на локальному рівні відібрано найпопулярніші в Україні серед туристів і рекреантів територіальні громади і включено до аналізу ті, які отримували до своїх бюджетів найбільші надходження від туристичного збору (як показника офіційного перебування туристів). В регіональному розрізі проведено аналіз суб’єктів туристичної діяльності, а саме – юридичних осіб, які надавали послуги з організації туристичної подорожі. Зроблено оцінку транспортної інфраструктури туристичних дестинацій, що дало можливість відслідкувати завантаженість залізничних станцій пасажирами в територіальних громадах, орієнтованих на морський відпочинок і гірські види туризму та культурно-історичний туризм.
Висновки. Доведено, що найбільша пропозиція житла для тимчасового перебування туристів серед досліджуваних туристичних дестинацій є на ресурсі Booking, а також проаналізовано цінову політику щодо проживання в туристичних дистинаціях. Обґрунтовано наявність закладів культури та мистецтва в деяких туристичних дестинаціях і їх вплив на привабливість для туристів того чи іншого регіону.
Ключові слова: дестинація, туризм, туристична сфера, об’єднана територіальна громада, кластер.

References

  1. Korzh, N. V., Basiuk, D. I. (2017). Upravlinnia turystychnymy destynatsiiamy. [Management of tourist destinations]. «PP«TD Edel’vejs i K». Vinnytsia.
  2. Yarovyj, V. F. (2017). «Status and prospects of development of enterprises and destinations in the tourism industry of the southern region». Ekonomika ta derzhava. №11, рр. 25-28.
  3. Zakon Ukrainy «Pro turyzm». [Law of Ukraine “On Tourism”]. Оf September 15, 1995, №324 / 95-VR, №324/95-VR. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80/ed20181104#Text
  4. Hrabovens’ka, S. P. (2017). Konkurentospromozhnist’ terytorial’nykh rynkiv turystychnykh posluh v Ukraini. [Competitiveness of territorial markets of tourist services in Ukraine]. D. Thesis. 08.00.03. L’vivs’kyj natsional’nyj universytet imeni Ivana Franka. L’viv. Ukraine.
  5. Westcott, M. Transforming Communities Through Tourism: A Handbook for Community Tourism Champions. Available at: https://indigenoustourism.ca/corporate/wp-content/uploads/2016/12/Transforming-Communities-through-Tourism.pdf
  6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Turystychna diial’nist’ v Ukraini u 2018 rotsi. [State Statistics Service of Ukraine. Tourist activity in Ukraine in 2018]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua
  7. Dovidka za rezul’tatamy opratsiuvannia statystychnykh zvitiv turoperatoriv za 2018 rik. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil’s’koho hospodarstva. [Information on the results of processing statistical reports of tour operators for 2018. Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture]. Available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a1f25ec4-d349-45e5-8dc0-b1805e7e41bc&title=DovidkaZaRezultatamiOpratsiuvanniaStatistichnikhZvitivTuroperatorivZa2018-Rik
  8. Litsenzijnyj reiestr sub’iektiv turoperators’koi diial’nosti Ministerstva ekonomichnoho rozvytku ta torhivli Ukrainy. [License register of tour operators in the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=a6f56cb1-1ac1-45b3-b87b-df7259a84b48
  9. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kil’kist’ perevezenykh pasazhyriv za vydamy transportu. [State Statistics Service of Ukraine. Number of transported passengers by types of transport]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/
  10. Hromadiany pasazhyry. Yak, kudy i skil’ky izdyly ukraintsi mizhmis’kym spoluchenniam «Ukrzaliznytsi» u 2014-2015 rr. [Citizen passengers. How, where and how many Ukrainians traveled by long-distance service “Ukrzaliznytsia” in 2014-2015]. Available at: https://texty.org.ua/d/uz/#main-text.

Статтю було отримано 12.03.2020