УДК: 336.7

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-24

Дунська Алла Рашидівна,
доктор економічних наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
https://orcid.org/0000-0002-8623-4507
Лагодієнко Владислав Володимирович,
здобувач вищої освіти другого рівня, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
https://orcid.org/0000-0002-9290-2380
Овсюченко Юрій Вікторович,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, Харківський національний університет радіоелектроніки
https://orcid.org/0000-0002-0522-1799

JEL classification: B26, J62

В умовах глобалізації ринку фінансових послуг і фінансових систем актуальним питанням для фінтех-компанії є проблема формування та реалізації стратегії міжнародного розвитку, з врахуванням найважливіших аспектів і викликів. Встановлено, що специфічні аспекти включають у себе регуляторні обмеження, конкуренцію на ринках різних країн, технологічні інновації, адаптацію до місцевих фінансових систем, зміцнення кібербезпеки та побудову стратегічних партнерських відносин. Розроблення ефективного плану дій є вирішальним фактором для успішного глобального розвитку фінтех-компанії. У статті розглянуто основні аспекти стратегії міжнародного розвитку фінтех-компаній та виокремимо основні виклики, з якими вони стикаються. Визначено, що одним з найважливіших аспектів в цьому контексті є врахування відмінностей регуляторних актів у різних країнах і їхній вплив на стратегічне планування фінтех-компаній. Ще одним важливим аспектом є технологічна інноваційність: фінтех-компанії повинні не лише мати технологічні рішення, а й бути готовими до впровадження нових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн та ін. Усе це дозволяє створити конкурентні переваги та задовольняти щораз більший попит на швидкі, зручні та безпечні фінансові послуги. Обґрунтовано, що насамперед компанії повинні вивчати політичні, економічні та соціокультурні аспекти кожної країни, у яких вони планують працювати, оскільки наявність різних нормативів і культурні особливості можуть суттєво вплинути на успішність стратегії. Виклики також включають у себе потребу в управлінні кібербезпекою. Запропоновано на основі комплексного підходу, ураховуючи особливості глобального фінансового ринку, основні елементи стратегії міжнародного розвитку фінтех-компанії. Основними напрямами цієї стратегії є інноваційні технології, гнучкість у взаємодії з регуляторами та врахування особливостей національних ринків.

Ключові слова: фінансові технології, фінтех-компанії, ринок фінансових послуг, цифрові технології, фінтех-послуги.

Література

 1. Andjelic J. These Fintech Statistics Show an Industry on the Rise. URL: https://fortunly.com/statistics/fintech-statistics/.
 2. Поченчук Г.М. Фінансові технології: розвиток і регулювання. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 13. С. 1193-1200.
 3. Розвиток фінтеху в Україні. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy/fintech2025.
 4. Стратегія розвитку фінансового сектору України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini.
 5. Що таке фінтех і як він впливає на ваше життя вже сьогодні? URL: https://www.epravda.com.ua/projects/fintech/2018/12/5/641431/.
 6. Коваленко Ю.М. Тенденції розвитку fin tech на міжнародних і національних фінансових ринках в умовах цифровізації економіки. URL: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/304/8436/17851-1?inline=1.
 7. The Pulse of Fintech H1 2022. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/ pdf/2022/08/pulse-of-fintech-h1-22.pdf.
 8. Григораш О., Волошин І. Тенденції розвитку фінансових технологій під впливом пандемії та війни. Економіка та суспільство. 2023. Випуск 47. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2176/2102.
 9. Ільчук П.Г., Коць О.О., Колосовська І.В. Фінтех-компанії: сучасний стан та перспективи впливу на розвиток фінансового ринку України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2021. № 5 (122). С. 46-53.
 10. Демчишак Н.Б., Гудима Р.П. Розвиток фінтеху в Україні та світі на основі використання технологій блокчейну і штучного інтелекту. Ефективна економіка. 2021. № 6. URL: www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/4.pdf.
 11. Гаврилко Т.О., Антонова Р. Fintech: зарубіжний досвід та особливості розвитку в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. Випуск 29. С. 17-22.

Статтю було отримано 22.09.2023