УДК 338.43: 631.1

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-10

Олена Вікторівна СМІГУНОВА
кандидат економічних наук, доцент кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
ORCID ID: 0000-0002-9660-3361
E-mail: elenasmigunova@khntusg.info
Олександр Анатолійович ІЛЬЇН
здобувач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: Q13; Q16

Анотація

Перехід на органічне агровиробництво є вимогою часу з огляду на погіршення екологічної ситуації в світі. Наразі Україна є одним із найпотужніших виробників та експортерів сільськогосподарської продукції в світі, а переорієнтація на органічне сільськогосподарське виробництво дозволить посилити та закріпити свої позиції на світовому ринку. На сьогодні українські аграрії спеціалізуються переважно на виробництві органічної продукції рослинництва: пшениці, ячменю, соняшнику, кукурудзи на зерно та інше, адже вирощування орних культур є менш витратним. Під органічним землеробство наразі відведено близько 1% сільськогосподарських угідь, що, тим не менше, ставить Україну на сьоме місце в світовому рейтингу виробників органічних зернових культур. Регіонами з найвищою концентрацією сертифікованих угідь та сертифікованих операторів є Херсонська, Київська, Одеська, Черкаська та Запорізька області. Органічне землеробство є перспективним напрямом інвестування; його розвитку також сприяють спільні проекти вітчизняних виробників з іноземними компаніями. Наразі Україна займає друге місце в рейтингу країн-експортерів органічної продукції до країн Європейського Союзу, поставляючи на європейський ринок близько 80 категорій товарів, в тому числі й продукції агропромислового сектору виробництва з доданою вартістю, представлення якої на світовому ринку розширює перспективи для збільшення обсягів виробництва. Огляд аналітичних даних показав, що частка органічної продукції, реалізованої на внутрішньому ринку країни у 2019 р. склала лише 1,54%, що пов’язано в першу чергу з низькою платоспроможністю населення. Однак попри все відмічається поступове розширення внутрішнього ринку органічних продуктів. Однією з проблем, що гальмують впровадження органічних технологій у виробництво, є обмеженість обігових коштів у фермерів, адже забезпечення екологічності виробництва вимагає впровадження додаткових операцій та неухильне дотримання агротехнічних вимог. Зацікавленість зарубіжних компаній у великих партіях унеможливлюють прямі поставки продукції від невеликих та малих підприємств. Тому перспективним напрямком вважаємо створення кластер них утворень.

Ключові слова: органічне виробництво, органічні технології, органічне землеробство, зерно, холдинг, кластер.

Список літератури

 1. Басюк Г.П. Конкурентоспроможність органічної продукції. Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Вип. 1 (1). С. 75-78.
 2. Грановська В.Г. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні. Економіка АПК, 2017. № 4, С. 31 – 40.
 3. Гаваза Є.В. Сучасний стан виробництва та реалізації органічної продукції на вітчизняному ринку. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: «Полісся». 2013. С. 203 – 208.
 4. Аналіз ринку органічної продукції в Україні URL : https://agropolit.com/spetsproekty/407-analiz-rinku-organichnoyi-produktsiyi-v-ukrayini.
 5. Де в Україні ґрунт найбільше підходить для органічного землеробства (карта). URL : https://api.visicom.ua/uk/posts/organiclandinukr.
 6. Данкевич Є. М., Данкевич В. Є. Придатність Поліських земель для запровадження органічного виробництва. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Полісся. С. 252– 256.
 7. ВАРті новини: В органічному землеробстві легше за все вирощувати овес. URL : https://agravery.com/uk/posts/show/varti-novini-v-organicnomu-zemlerobstvi-legse-za-vse-virosuvati-oves.
 8. Органічне виробництво в Україні. URL : https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini.
 9. Українці пасуть задніх за споживанням органічної продукції. URL : https://landlord.ua/news/ukrayintsi-pasut-zadnih-za-spozhivannyam-organichnoyi-produktsiyi/.
 10. Вдович В. Г., Черкаська І. С. Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. Вип. 181(6). С. 408 – 415.
 11. Гончаренко Н. В. Кластеризація як інструмент підвищення конкурентоспроможності органічного рослинництва в умовах міжнародної конкуренції. Держава та регіони. С. 106 – 112.
 12. В 2019 году Украина заняла 2 место из 123 стран по объемам импортируемой органической продукции в ЕС. URL : https://www.apk-inform.com/ru/agroexport/1511503.
 13. Imports of organic tropical fruit increased in the EU, while imports of organic cereals declined in 2019. URL : https://ec.europa.eu/info/news/imports-organic-tropical-fruit-increased-eu-while-imports-organic-cereals-declined-2019-2020-jun-03_en?fbclid=IwAR3alV0hTbKt8hK4ItAyTBaE7B_E8aTpPLbEkShkUHrTQD2o3egDCg7WSsg.
 14. Мармуль Л.О., Новак Н.П. Розвиток органічного виробництва в Україні на засадах кооперації. Економіка АПК. 2016. №9. С. 26-32.
 15. Кустовська О.В., Смолій Я.А. До питання розвитку органічного виробництва в Україні. URL : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/viewFile/11787/10792.
 16. Легеза Д. Г. Модель органічного виробництва продукції у сільськогосподарських підприємствах. Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 5, T. 2. С. 139 – 143.

Статтю було отримано 13.10.2020