УДК: 338.24:005.35

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-3-48

Білик Ростислав Романович
доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії,
менеджменту та адміністрування, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0002-1894-6828
Варвус Андрій Ігорович
аспірант кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування,
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
https://orcid.org/0000-0003-4529-6223

JEL classification: М14

Вступ. Соціальна відповідальність бізнесу сприяє побудові позитивного іміджу компанії, зміцненню довіри та лояльності клієнтів і партнерів, що є критично важливими аспектами в підтримці конкурентоспроможності та безпеки бізнесу. Окрім того, відповідальна поведінка компаній знижує ризики, пов’язані з недотриманням екологічних стандартів і норм соціальної справедливості. З Враховуючи глобальні виклики, такі як війна, нерівність і потреба в сталому розвитку, соціальна відповідальність бізнесу стає не лише елементом корпоративної стратегії, а й важливою складовою загальноекономічної безпеки. Вивчення та реалізація принципів соціальної відповідальності в умовах сучасного бізнес-середовища має значний потенціал для підвищення рівня економічної безпеки підприємств, сприяння їхньому стабільному розвитку та позитивного впливу на суспільство загалом. Таким чином, ця стаття зосереджена на важливих аспектах соціальної відповідальності бізнесу в контексті підтримки та розширення комерційної діяльності в Україні в сучасних умовах.

Метою статті є дослідження сучасних процесів розвитку соціальної відповідальності бізнесу задля зміцнення безпеки підприємництва в сучасних умовах господарювання.

Результати. Досліджено основні аспекти соціальної відповідальності бізнесу та її роль у підвищенні ефективності безпеки підприємств. Охарактеризовано рівень соціальної відповідальності українських компаній. Вивчено шляхи збільшення їхньої ділової активності шляхом формування позитивного іміджу, зміцнення репутації та встановлення міцних відносин з клієнтами та партнерами. Визначено поняття «соціальна відповідальність бізнесу».  Досліджено основні функції соціальної відповідальності бізнесу.

Висновки. Обґрунтовано розвиток соціальної відповідальності в умовах кризових ситуацій, зокрема під час війни. Розроблено рекомендації щодо застосування сучасної моделі соціальної відповідальності для підвищення ділової активності, враховуючи цінності та специфіку українського суспільства.

Ключові слова: соціальна відповідальність, підприємництво, бізнес, конкурентоспроможність, соціальні проєкти

Список використаних джерел

  1. Акімова І Акімова І., Марцінків А., Осінкіна О. Соціальна відповідальність українського бізнесу : результати опитування. К.: ООН, 2013. 53 с.
  2. Брич В.Я., Смачило І.І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2014. Т. 5. № 2. С. 36–39.
  3. Денис О.Б. Сфери прояву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу: зарубіжний досвід і вітчизняна практика. Вісник університету банківської справи Національного Банку України. 2015. №2(8). С. 36-38.
  4. Головінов О. М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2. С. 187 – 192.
  5. Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні. Україна: аспекти праці. 2010. № 7. С. 3–8.
  6. Котлер Ф. Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства. Пер. З англ. – Київ: Стандарт, 2005. 302 с.
  7. Кирилюк Н.В. Корпоративна соціальна відповідальність: досвід європейських компаній. Молодий вчений. 2015. № 2 (17). С. 107–111.
  8. Лункіна Т. І., Власюк І. М.Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні:сучасний стан та напрями вдосконалення. Modern Economics. 2017. №1. С. 24 – 30.
  9. Мурашко М. І. Концептуальні основи соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний тасуспільно-політичний журнал. 2009. № 2. С. 114 – 122.
  10. Харламова А. О. Корпоративна соціальна відповідальність необхідний чинник формування корпоративної стратегії. Ефективна економіка. 2012 № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1410. 4

Статтю було отримано 12.07.2023