УДК: 339.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2020-4-34

Богдан Сергійович Шаповал
аспірант відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції,
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
ORCID ID: 0000-0001-9242-0552
E-mail: kardvalr@gmail.com

JEL classification: F13, F14

Анотація

Вступ. При виборі експортного ринку важливо розглянути всі можливі варіанти задля вибору найбільш сприятливої для експорту продукції країни. Країни Південної та Східної Азії є найбільш неоднорідними в соціально-економічному аспекті. До країн цього регіону належать Японія, Південна Корея, Сінгапур та Тайвань, вони є капіталістичними країнами з багатоукладною економікою. Монголія тільки ступила на шлях економічних і політичних реформ після 70-річного панування тоталітарного режиму, а Північна Корея є наразі унікальною державною, що й досі будує комунізм на основі командно-адміністративної системи в економіці та тоталітарного режиму в політиці.

Мета роботи полягає в дослідженні агропродовольчого ринку країн Азії та перспектив його розвитку для виробників та експортерів харчових продуктів з України. Дослідження було здійснене за допомогою таких методів: структурно-функціональний, порівняння, абстрактно-логічний.

Результати. Визначені причини пошуку нових ринків збуту українськими експортерами. Розглянута загальна ситуація на м’ясомолочному ринку країн Азії, рівень споживання продукції та тенденції споживчого вибору. Було визначено потенційні для експорту країни, досліджено показники імпорту визначеної продукції країнами. Окреслено місце країн на світовому ринку продовольства, тенденції розвитку торгівлі за останні роки. Досліджено головних експортерів до визначених країн, а також канали збуту продукції. За результатами дослідження було визначено низку потенційних країн для експорту м’ясомолочної продукції з України. Детально було розглянуто поточний стан роздрібної торгівлі в цільових країнах, а також охарактеризовано головних гравців на ринку. Визначено та надано рекомендації для експортерів з виходу на ринок країн Азії.

Висновки. Подальші дослідження можуть здійснюватися для ідентифікації головних тенденцій у виборі експортерів закупівельниками з азійського регіону та можливостей розвитку для українських експортерів в цільовому регіоні. Перспективною є розробка стандартів та довідників щодо розвитку експорту агропродовольчої продукції України до країн Азії.

Ключові слова: ринок, експортні тенденції, агропродовольчі товари, розвиток.

Список літератури

 1. Карп’як М. О. Ринок м’яса та м’ясопродуктів в Україні в умовах євроінтеграції: зовнішньоекономічні аспекти. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Вип. 3. С. 18-21.
 2. Ковінько О. М., Ковальська В.Ю., Ємбергенова К.Р. Маркетингове дослідження ринку м’яса в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2016. Вип. 21(1). С. 113-116.
 3. Власенко І., Власенко В., Лояніч Г. Стан виробництва і споживання м’яса в Україні. Товари і ринки. 2016. № 2. С. 21–31.
 4. Джеджула В. В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку. Економіка та суспільство. 2018. № 18. С. 382-388.
 5. Румянцев Р.Є. Аналіз ринку молочних продуктів в Україні. Європейські перспективи. 2015. №5. С. 26-27
 6. Тюха І. В., Козачок І.А. Стан ринку молока: світовий та вітчизняний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 2. С. 33-37.
 7. Siddiky, Md. Dairying in South Asian region: opportunities, challenges and way forward. SAARC Journal of Agriculture. 2017. № 15. 173. 10.3329/sja.v15i1.33164.
 8. Wiley A. Milk for “Growth”: Global and Local Meanings of Milk Consumption in China, India, and the United States. Food and Foodways. 2011. № 19, рр. 11-33.
 9. Godfray, Charles & Aveyard, Paul & Garnett, Tara & Hall, Jim & Key, Timothy & Lorimer, Jamie & Pierrehumbert, Ray & Scarborough, Peter & Springmann, Marco & Jebb, Susan. Meat consumption, health, and the environment. 2018. 361.
 10. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
 11. org 2019. URL: https://www.trademap.org/Index.aspx
 12. Goldman, Arieh & Krider, Robert & Ramaswami, Seshan. (1999). The Persistent Competitive Advantage of Traditional Food Retailers in Asia: Wet Markets’ Continued Dominance in Hong Kong. Journal of Macromarketing. 19. 126-139.

Статтю було отримано 28.09.2020