Головний редактор

ЯЗЛЮК Борис Олегович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Заступник головного редактора

БУТОВ Андрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет (Україна)

Редакційна колегія:

 1. SANDEEP Kumar Gupta, PhD (B.H.U.), FDP (IIM, Indore), ADP (Wharton School, USA), QIP (IIT BHU) (Сполучені Штати Америки).
 2. АБУСЕЛІДЗЕ Георгій, доктор економічних наук, професор, керівник департаменту фінансів, банківської справи і страхування, Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія);
 3. БЛИЗНЮК Тетяна Павлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 4. ГОРСЬКА Єлєна, почесний доктор, професор, декан факультету економіки та менеджменту, Словацький аграрний університет в м. Нітра (Словаччина);
 5. ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ Олександр Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор Кафедри економіки та економічної теорії (Україна), Тернопільський національний економічний університет (Україна);
 6. ЄРМОЛЕНКО Олексій Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (Україна);
 7. КОЛУПАЄВА Іріна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 8. МАНДИЧ Олександра Валеріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки та маркетингу, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, (Україна);
 9. НАКІСЬКО Олександр Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 10. ОРЕЛ Володимир Миколайович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 11. ПУСТОВГАР Світлана Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (Україна);
 12. ПУШАК Ярослав Ярославович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 13. РЕЗНІК Надія Петрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна);
 14. РУДЕНКО Сергій Валентинович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (Україна);
 15. СКУПСЬКИЙ Руслан Миколайович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, управління та адміністрування, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (Україна)

Відповідальний секретар

БУТОВ Андрій Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки біоресурсів і природокористування, Тернопільський національний економічний університет (Україна)