Зміст публікації

1. Функціонування ринку комерційної нерухомості в умовах війни
12-15
2. Організаційно-управлінські процедури визначення шкоди та обсягу збитків нерухомого майна внаслідок російської агресії
16-21
3. Екологічна модернізація на підприємствах будівельної галузі як інноваційна технологія виробництва та управління ними
22-27
4. Маркетинг регіонів як складова стратегії сталого розвитку: виклики, перспективи та інструментарій
28-32
5. Забезпечення просторової інтегрованості України на основі актуалізації інструментів співробітництва регіонів та громад
33-38
6. Ризики у волонтерській діяльності під час війни в Україні
39-43
7. Нормативно-правове забезпечення якості цукрової продукції в Україні
44-49
8. Дослідження прибутковості сфери гостинності: статистичний аспект
50-54
9. Організаційно-економічні та психологічні аспекти управління персоналом як фактор розвитку організації в умовах кризи
55-59
10. Формування стратегії сталого розвитку підприємств в умовах невизначеності
60-64
11. Аналіз інноваційних фінансових інструментів у сучасній українській науковій літературі
65-70
12. Управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами підприємств сфери медичних послуг на основі збалансованої системи показників сталого розвитку
71-77
13. Механізм забезпечення ризикостійкості в системі управління діяльністю підприємств в кризових умовах
78-82
14. Вплив квантових технологій на інноваційні процеси в глобальній економіці
83-89
15. Інвестиційна стратегія – інструмент формування стійких конкурентних переваг підприємств
90-95
16. Формування моделей корпоративної соціальної відповідальності птахівничих підприємств на засадах маркетингу
96-102
17. Сертифікація персоналу як складова бізнес-процесу розвитку працівників ІТ-компаній
103-106
18. Аналіз роботи мікропроцесорної системи керування мостовим краном з використанням оптимальних законів керування
107-112
19. Співвідношення економічних категорій «потенціал підприємства», «ресурсний потенціал», «виробничий потенціал» та «економічний потенціал»
113-121
20. Формування системи управління економічною безпекою бізнесу в глобальному інформаційному середовищі
122-127
21. Управління конфліктами в підприємництві: стратегії, комунікація та лідерство
128-133
22. Мінімізація шуму системи прецизійного охолодження в динамічному режимі роботи електронного апарату
141-145
23. Організаційна культура як основа успішного бізнесу
146-150
24. Вплив факторів глобалізації на людський розвиток
151-156
25. Механізм формування та розвитку брендингу аграрних регіонів
157-161
26. Теоретичні засади циркулярних бізнес-моделей агропродовольчої сфери: класифікація, компоненти та функції
162-165
27. Міжнародна конкурентоспроможность підприємства: структура, чинники та підходи до оцінювання
166-170
28. Засоби державної політики нарощення та ефективної реалізації інвестиційно-інновацій-ного потенціалу в системі економічної безпеки України
171-176
29. Роль особистості у визначенні векторів соціально-економічного розвитку та реалізації державницьких управлінських рішень
177-182
30. Особливості формування ІТ-кластерів в Україні: проблеми та перспективи розвитку
183-188
31. Маркетингове логістичне забезпечення експорту зернових з України за умов воєнного стану
189-196
32. Пенсійне забезпечення в Україні: сучасні тенденції та напрями розвитку
197-201
33. Економічний потенціал нанотехнологій на глобальному ринку
202-207
34. Шляхи відновлення логістики тваринництва на деокупованих територіях України
208-213
35. Альтернативна енергетика в контексті інноваційної відбудови енергетичного комплексу України: управлінський аспект
214-218
36. Критерії забезпечення достовірності даних в аналітичній діяльності
219-223
37. Побудова організаційно-економічного механізму розвитку сільського будівництва
224