Зміст публікації

1. Відновлення економічного потенціалу сталого розвитку територіальних одиниць України в умовах подолання загроз економічної безпеки
12-17
2. Технології управління підприємством в системі менеджменту
18-23
3. Реалізація потенціалу диверсифікації аграрного бізнесу для зниження ризиків сталого розвитку
24-28
4. Еволюція управління людським капіталом та HR-технологіями в умовах цифрової економіки
29-33
5. Зайнятість населення як чинник забезпечення соціальної безпеки
34-39
6. Сучасні тенденції цифрових трансформацій в умовах інклюзивного розвитку
40-45
7. Соціальний захист як інструмент забезпечення соціальної безпеки населення України
46-50
8. Обґрунтування методичного підходу до оцінки ефективності роботи машинобудівних підприємств
51-55
9. Облікова політика і економічна безпека в системі управління підприємством
56-61
10. «Зелена» логістика у бізнесі логістичних перевезень: перспективи та особливості розвитку «зеленої» логістики у бізнесі для України
62-66
11. Фінансова складова економічного розвитку молокопереробних підприємств
67-71
12. Стратегічні детермінанти розвитку міжнародної економічної діяльності в умовах цифровізації
72-77
13. Перспективні оцінки впровадження маркетингових інструментів у збутову діяльність підприємств сфери агробізнесу
78-83
14. Екологічна модернізація логістичної діяльності підприємств
84-88
15. Управління водними ресурсами в контексті концепції циркулярної економіки
89-95
16. Вплив інновацій і поведінкових моделей державних службовців на формування інституційних умов співпраці та документообміну митних органів і підрозділів фінансової розвідки
96-102
17. Механізм розвитку плодоовочевого консервного виробництва на засадах формування кластерних структур
103-110
18. Авіатранспортна галузь як базовий елемент національного господарства та системи міжнародних економічних відносин
111-117
19. Логістичні шляхи експорту зерна в умовах воєнного стану
118-122
20. Вплив інноваційних бізнес-рішень на формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості
123-130
21. Переваги та виклики цифровізації економіки України
131-135
22. Аналіз точності кадастрових зйомок із застосуванням БПЛА
146-151
23. Проблемні питання в бюджетній системі України
152-156
24. Управління стратегічним розвитком підприємств енергетичного ринку України
162-168
25. Геостратегічне вікно можливостей інноваційно-інвестиційної модернізації України: інституціональне регулювання та організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств
179-188
26. Оцінка виконання плану та ритмічності випуску продукції дробарної фабрики за показниками динаміки електроспоживання
189-194
27. Брендинг у контексті інноваційного розвитку та сталого маркетингу
195-199
28. Структурні зрушення у розміщенні й галузевій спеціалізації тваринництва у довоєнний період та під час війни
200-206
29. Тенденції розвитку HR-технологій в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства
207-210
30. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах сталого розвитку
211-215
31. Міжнародний обмін геопросторовою інформацією та співпраця у сфері земельного кадастру
216-223
32. Сучасні тенденції та особливості розвитку еногастрономічного туризму
224-228
33. Загрози четвертої промислової революції для розвитку національних соціально-економічних систем
229-233
34. Місце кластерних структур у формуванні стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери
234-237
35. Аграрні кластери у системи стратегічного планування розвитку регіону
238-243
36. Стратегічні імперативи менеджменту організацій в умовах глобальних ризиків і кризових явищ
244-250
37. Інвестиційна привабливість еногастрономічних дестинацій
251-255
38. Міжнародне регулювання туристської діяльності Китаю як основа застосування досвіду для вітчизняної економіки
256-260
39. Економічні передумови, тенденції розвитку та особливості впровадження HR-технологій крізь призму цифрових трансформацій
261-265
40. Продовольча безпека в Україні: можливості та реальність
266-271
41. Генезис парадигм управління людськими ресурсами
272-276
42. HR-тренди майбутнього: використання сучасних технологій
277-281