Зміст публікації

1. Відновлення економічного потенціалу сталого розвитку територіальних одиниць України в умовах подолання загроз економічної безпеки
12-17
2. Технології управління підприємством в системі менеджменту
18-23
3. Реалізація потенціалу диверсифікації аграрного бізнесу для зниження ризиків сталого розвитку
24-28
4. Еволюція управління людським капіталом та HR-технологіями в умовах цифрової економіки
29-33
5. Зайнятість населення як чинник забезпечення соціальної безпеки
34-39
6. Сучасні тенденції цифрових трансформацій в умовах інклюзивного розвитку
40-45
7. Соціальний захист як інструмент забезпечення соціальної безпеки населення України
46-50
8. Обґрунтування методичного підходу до оцінки ефективності роботи машинобудівних підприємств
51-55
9. Облікова політика і економічна безпека в системі управління підприємством
56-61
10. «Зелена» логістика у бізнесі логістичних перевезень: перспективи та особливості розвитку «зеленої» логістики у бізнесі для України
62-66
11. Фінансова складова економічного розвитку молокопереробних підприємств
67-71
12. Стратегічні детермінанти розвитку міжнародної економічної діяльності в умовах цифровізації
72-77
13. Перспективні оцінки впровадження маркетингових інструментів у збутову діяльність підприємств сфери агробізнесу
78-83
14. Екологічна модернізація логістичної діяльності підприємств
84-88
15. Управління водними ресурсами в контексті концепції циркулярної економіки
89-95
16. Вплив інновацій і поведінкових моделей державних службовців на формування інституційних умов співпраці та документообміну митних органів і підрозділів фінансової розвідки
96-102
17. Механізм розвитку плодоовочевого консервного виробництва на засадах формування кластерних структур
103-110
18. Авіатранспортна галузь як базовий елемент національного господарства та системи міжнародних економічних відносин
111-117
19. Логістичні шляхи експорту зерна в умовах воєнного стану
118-122
20. Вплив інноваційних бізнес-рішень на формування стратегічного потенціалу підприємств харчової промисловості
123-130
21. Переваги та виклики цифровізації економіки України
131-135
22. Впровадження сучасних методів креативного мислення для підвищення конкурентних переваг підприємства в галузі металообробного обладнання
136-140
23. Аналіз точності кадастрових зйомок із застосуванням БПЛА
146-151
24. Проблемні питання в бюджетній системі України
152-156
25. Управління стратегічним розвитком підприємств енергетичного ринку України
162-168
26. Геостратегічне вікно можливостей інноваційно-інвестиційної модернізації України: інституціональне регулювання та організаційно-економічні механізми розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств
179-188
27. Оцінка виконання плану та ритмічності випуску продукції дробарної фабрики за показниками динаміки електроспоживання
189-194
28. Брендинг у контексті інноваційного розвитку та сталого маркетингу
195-199
29. Структурні зрушення у розміщенні й галузевій спеціалізації тваринництва у довоєнний період та під час війни
200-206
30. Тенденції розвитку HR-технологій в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства
207-210
31. Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах сталого розвитку
211-215
32. Міжнародний обмін геопросторовою інформацією та співпраця у сфері земельного кадастру
216-223
33. Сучасні тенденції та особливості розвитку еногастрономічного туризму
224-228
34. Загрози четвертої промислової революції для розвитку національних соціально-економічних систем
229-233
35. Місце кластерних структур у формуванні стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств аграрної сфери
234-237
36. Аграрні кластери у системи стратегічного планування розвитку регіону
238-243
37. Стратегічні імперативи менеджменту організацій в умовах глобальних ризиків і кризових явищ
244-250
38. Інвестиційна привабливість еногастрономічних дестинацій
251-255
39. Міжнародне регулювання туристської діяльності Китаю як основа застосування досвіду для вітчизняної економіки
256-260
40. Економічні передумови, тенденції розвитку та особливості впровадження HR-технологій крізь призму цифрових трансформацій
261-265
41. Продовольча безпека в Україні: можливості та реальність
266-271
42. Генезис парадигм управління людськими ресурсами
272-276
43. HR-тренди майбутнього: використання сучасних технологій
277-281
44. Методичні аспекти оцінки рівня ризикостійкості підприємства роздрібної торгівлі
282-286
45. Чинники продуктивної спроможності економіки регіонів України в інноваційному вимірі
287-295
46. Формування організаційно-економічного механізму підвищення економічної стійкості підприємства в питаннях управління об’єктами інтелектуальної власності
296-301
47. Теоретичні засади дослідження агломераційних чинників інвестиційної привабливості громад
302-309
48. Фактори сталого економічного зростання в контексті ризиків та пріоритетів розвитку підприємств в умовах війни
310-316
49. Оптимізація витрат підприємств на закупівлю енергетичних ресурсів та оцінка економічної доцільності купівлі форвардів на природний газ
317-321
50. Інструментарій підвищення ефективності використання земельних ресурсів у менеджменті територіальних громад
322-326
51. Механізм впливу сільськогосподарської кооперації на розвиток людського капіталу сільських територій України
327-331
52. Фінансові потоки підприємств ресторанного бізнесу: сутність, оцінка ефективності управління
332-338
53. Інноваційні фінансові інструменти в системі розвитку підприємств
339-344
54. Імперативи та детермінанти формування поведінки агротрейдерів
345-349
55. Типологія та таксономія криз для сервісних ІТ-компаній
350-354
56. Дизайн-мислення у викладанні менеджменту та підприємництва
355-360
57. Особливості формування ресурсного потенціалу в контексті розвитку територій
361-364
58. Методологічні підходи до управління сталим розвитком підприємства в умовах нестабільності
365-371
59. Формування маркетингової стратегії регіонального розвитку туризму
372-376
60. Підготовка кадрів вищої кваліфікації для аграрного сектору економіки в умовах сучасних трансформацій
382-388
61. Організаційно-економічний та правовий механізми підвищення безпекової ефективності управління ресурсами інноваційно орієнтованих підприємств індустрії гостинності в контексті диджиталізації
389-395