Зміст публікації

1. Формування стилю лідерства в процесі зміни поколінь в управлінні підприємством
10-17
2. Теоретичні засади управління збутовою діяльністю агросервісних підприємств
18-23
3. Фінансова стійкість банківської системи України в умовах війни
24-29
4. Економічна ефективність розвитку сонячної енергетики: аналіз світового досвіду
30-37
5. Використання системи канбан як ефективного інструменту організації транспортування молочної сировини
38-43
6. Вплив туристичного потенціалу на соціально-економічний розвиток м. Новомосковська Дніпропетровської області
44-48
7. Впровадження принципів соціальної відповідальності в стратегію підприємств сфери гостинності
49-52
8. Стратегічні напрями розвитку і підвищення економічної ефективності виробництва та переробки соняшнику
53-58
9. Методологічний базис формування системи стратегій підприємства
53-63
10. Трансформація та регіональні особливості маркетингу аграрних підприємств в умовах воєнного часу
64-68
11. Вплив цифровізації на управління діяльністю суб’єктів артринку
69-73
12. Виробнича типізація скотарських підприємств у системі управління їхньою резильєнтністю
74-81
13. Вплив результативності управлінських рішень на процес використання стратегічного потенціалу підприємства
82-86
14. Інвайроментальний підхід щодо забезпечення дотримання безпеки сучасних підприємств
87-92
15. Місце технологій кадрового менеджменту в системі антикризового управління підприємства
93-98
16. Стан міграції працездатного населення в Україні в умовах війни
99-106
17. Особливості обліку та інформаційно-аналітичне забезпечення імпорту послуг в умовах воєнного стану
107-114
18. Визначення динаміки колеса мобільної машини
115-120
19. Організаційно-економічні ініціативи в управлінні проектами енергозбереження в умовах автономії закладів освіти, диджиталізації та децентралізації системи провайдингу енергетичних інновацій
121-127
20. Аналіз управління логістичними ланцюгами постачань у контексті стратегічного розвитку бізнес-процесів
128-132
21. Облікові аспекти органічного виробництва та руху органічної продукції
133-138
22. Посилення економічної безпеки через концепцію zero waste у сталому бізнесі
139-149
23. Вплив транснаціональних корпорацій на відбудову економіки України в повоєнний період
150-155
24. Стратегія міжнародного розвитку фінтех-компанії: ключові аспекти та виклики
156-161
25. Модель оцінювання ефективності соціально відповідального суб’єкта господарювання
162-166
26. Сучасні ризики забезпечення економічної безпеки підприємств за умов цифровізації
167-173
27. Цифрові платформи в економіці: сучасні тенденції та напрями розвитку
174-178
28. Управління фінансовим потенціалом підприємства
179-183
29. Особливості формування корпоративної культури в організації: принципи та механізми
184-188
30. Інноваційно-знаннєві координати розвитку сучасного фінансового ринку
189-193
31. Командоутворення як складова формування успішного корпоративного середовища
194-199
32. Особливості застосування системи проєктно-орієнтованого управління для активізації організаційного розвитку підприємства
200-204
33. Управлінський контроль як невід’ємний елемент процесу управління в організації
205-209
34. Теоретичні підходи дослідження сутності поняття «бізнес-процеси»
210-214
35. Шляхи збільшення екотуристичних послуг на міжнародному туристичному ринку
215-220
36. Актуальні напрями інклюзивного розвитку малих і середніх підприємств України в агропродовольчій галузі
221-227
37. Врегулювання неплатоспроможності проблемних банків: теоретико-прикладний аспект
228-232
38. Інноваційні засади територіального розвитку
233-237
39. Особливості інтернет-маркетингової діяльності підприємств аграрного сектору
238-243
40. Сучасні тенденції формування систем управління якістю
244-249
41. Систематизація факторів розвитку туристичного ринку
250-257
42. Аналіз радіолокаційних знімків супутника Sentinel-1 за допомогою вебресурсу EO Browser
258-263
43. Стан та перспективи розвитку агропромислового сектору через призму підприємництва
264-269
44. Управління інноваційними процесами у відновленні економіки: міжнародний досвід
270-275
45. Організаційно-економічний механізм підвищення енергоефективності національної економіки
276-286
46. Практичні рекомендації щодо визначення вартості зерна кукурудзи під час проведення товарознавчої експертизи
287-291
47. Фінансовий менеджмент соціально відповідальних підприємств сфери послуг в конкурентних умовах інноваційного підприємництва
292-298
48. Стратегування безпекового кадрового потенціалу в системі управлінням витратами підприємств спортивної індустрії та агротуризму
299-304
49. Еколого-економічна стійкість і збереження природних ресурсів у контексті сільських територій
305-312
50. Формування механізму державної антимонопольної політики на національних споживчих ринках
313-317
51. Стратегічні напрями забезпечення економічної безпеки підприємств
318-322
52. Мультимодальні схеми контейнерної доставки вантажів
323-328
53. Моделювання шнекового екструдера 3D-принтера, що використовує гранули або подрібнені відходи полімеру в якості вихідної сировини
329-334
54. Диверсифікація як стратегія забезпечення безпеки бізнес-субєктів агарного сектору
335-339
55. Управління зовнішньоекономічною діяльністю сільськогосподарських підприємств у контексті стабілізації національної економіки
340-351
56. Концептуальні засади дослідження стратегічного розвитку авіатранспортної галузі в контексті глобальних викликів
352-358
57. Управління інноваційним потенціалом землекористування аграрних підприємств у контексті сучасних безпекових викликів
359-365
58. Стратегія статус-кво та тренд інноваційного управління економікою підприємства на базі media group
366-370
59. Стратегічне управління конкурентоспроможністю аграрного сектору: розвиток кластерних структур
371-375
60. Передумови та особливості стратегічного масштабування бізнесу на принципах соціальної відповідальності
376-380
61. Виклики та перспективи розвитку аграрних кластерів в умовах глобалізації
381-387
62. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю як основа розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіону: вітчизняна та міжнародна практики
388-392
63. Удосконалення маркетингових інструментів підвищення ефективності діяльності авіакомпанії
393-397
64. Особливості формування фінансово-економічного потенціалу територіальних громад у країнах європейського союзу
398-402
65. Місцеві бюджети як фінансова база місцевого самоврядування в умовах економічної нестабільності
403-407
66. Біоекономіка як стратегічний напрямок розвитку аграрних підприємств
408-414