Зміст публікації

1. Трансформація маркетингу аграрних підприємств в умовах воєнного часу
10-17
2. Сучасна бізнес-діагностика: цифрова зрілість та відновлення екосистем
18-25
3. Інтегративний аналіз взаємозв’язку організаційних компонентів мультинаціональної організації
26-31
4. Теоретико-методологічні засади інклюзивного розвитку підприємництва і суб’єктів агробізнесу
32-37
5. Інформаційне забезпечення безпеки вітчизняної та світової спільноти
38-44
6. Моделювання антикризового розвитку підприємств агропродовольчої сфери в системі інноваційно-інвестиційного управління
45-50
7. Прийняття управлінських рішень в системі соціально-економічного розвитку інноваційно-інвестиційного та кадрового потенціалів підприємств агропродовольчої сфери в умовах діджиталізації
51-56
8. Адаптивний розвиток маркетингової підсистеми інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в контексті глобалізації, управління змінами та проєктами
57-63
9. Аналіз ролі і місця маркетингу в просуванні освітніх послуг: інноваційний аспект
64-69
10. Особливості створення та функціонування системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання
70-77
11. Земельні сервітути в системі бюджету територіальних громад
78-83
12. Особливості вирішення проблем формування кадрової політики в Україні у повоєнний період
84-94
13. Ринкова капіталізація корпоративних аграрних формувань
95-100
14. Економічна діагностика розвитку аграрної сфери: воєнні реалії та завдання управління
101-108
15. Напрями удосконалення корпоративного управління аграрними підприємствами на засадах сталого розвитку
109-113
16. Проблематика встановлення прибережних захисних смуг у межах населених пунктів
114-119
17. Дуальна форма здобуття освіти – основа інтеграції здобувачів у сучасний ринок праці
120-124
18. Оцінка конкурентоспроможності господарств при виробництві продукції равликових та рибних ферм крізь призму показників імпорту та експорту
125-130
19. Перспективи формування стилю лідерства у покоління Z
131-136
20. Оцінка готовності країни до використання комплексних управлінських технологій на основі міжнародних індексів: приклад Китаю
137-145
21. Оцінювання просторових викликів і тенденцій розвитку системи економічної безпеки промислових підприємств
146-151
22. Креативне лідерство як фактор ефективного розвитку в сучасних умовах
152-157
23. Концептуалізація засад забезпечення виробників продукції тваринництва концентрованими кормами
158-164
24. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств під час реалізації інвестиційних проєктів
165-170
25. Імплементація ESG-принципів у функціонування підприємств агропродовольчої сфери в контексті забезпечення стратегії капіталізації
171-176
26. Актуальні проблеми фінансування розвитку фізичної культури та спорту в Україні
177-182
27. Організаційно-економічні умови функціонування підприємств олійної промисловості
183-187
28. Матеріальне стимулювання вчених у сфері науково-технічної діяльності в Україні
188-196
29. Стратегічні ризики реформування енергетичного ринку України в контексті системи енергетичної безпеки
197-204
30. Механізм управління формуванням інклюзивної моделі розвитку підприємницьких структур агробізнесу
205-210
31. Особливості впровадження інтернет-маркетингу в діяльність агропідприємств
211-219
32. Розвиток молочної промисловості в контексті формування кластерних об’єднань підприємств
220-225
33. Системні характеристики реалізації конкурентних переваг економіки регіонів України
226-231
34. Соціальне підприємництво в Україні: Сутність та особливості становлення
232-235
35. Розвиток ефективного лідерства у крос-культурному просторі
236-240
36. Стратегічне управління економічною безпекою підприємств
241-245
37. Інноваційні підходи до розвитку територіальних громад Закарпатської області
246-250
38. Основи формування системи управління економічною безпекою підприємства
251-255
39. Аналітична оцінка виробництва та споживання меду в Україні
256-264
40. Соціально-економічні орієнтири в управлінні розвитком персоналу підприємств
265-269
41. Конкурентоспроможність економіки країни: сутність та чинники формування
270-278
42. Трансакційні витрати ринкового впливу торгівлі акціями: діджитал технології маневрування
279-284
43. Управління стратегічними ризиками в умовах непередбачуваності: досвід України
285-292
44. Інклюзивний туризм: європейський досвід
293-297
45. Management accounting of organic production and methods for assessing the level of efficiency of its development
298-304
46. Оптимізація логістичних процесів транспортування сировини та матеріалів
305-312
47. Особливості розвитку малого підприємництва в контексті концепції інклюзивного зростання економіки
313-317
48. Соціальна відповідальність бізнесу як основа безпеки підприємництва в сучасних умовах
318-323
49. Фінансова інклюзія як індикатор національної безпеки
324-329
50. Стимулювання інвестицій в проєкти з енергозбереження, енергообізнаність та енергетичну стійкість організацій в умовах управління змінами
330-335
51. Дослідження динаміки повнопривідної тягово-транспортної машини
336-340
52. Специфіка просування туристичних послуг в соціальних мережах
341-344
53. Застосування дуальних форм набуття вищої освіти в системі заходів повоєнного відновлення економіки України
345-349
54. Формування системи маркетингового управління на сільськогосподарських підприємствах
350-354
55. Упровадження енергоощадних проєктів в рамках стратегії енергетичного менеджменту на об’єктах бюджетної сфери
355-359
56. Система маркетингового менеджменту сільськогосподарських підприємств
360-364
57. Теоретичні засади процесу реструктуризації підприємства в умовах цифровізації економіки
365-370
58. Еволюція концепції сталого розвитку підприємства
371-376