Зміст публікації

1. Формування Digital-стратегії компанії
10-15
2. Формування системи економічної безпеки підприємства в умовах цифровізації бізнес-відносин
16-24
3. Зміст складових елементів еколого-економічного механізму вибору земельних ділянок для розміщення регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними (на прикладі Луцького кластера Волинської області)
25-32
4. Сучасний підхід до зміни поколінь та співпраці на сучасному робочому місці
33-39
5. Імітаційна динамічна модель поствоєнного економічного відновлення транспортного потенціалу України
40-48
6. Теоретичні підходи до реінжинірингу бізнес процесів на підприємствах харчової галузі України в умовах воєнного часу
49-55
7. Впровадження ефективного організаційного забезпечення системи фінансового менеджменту на підприємствах малого та середнього бізнесу в умовах трансформаційних змін
56-62
8. Реалізація контролінгу для координування системи управління підприємством в кризових умовах
63-68
9. Формування системи цифрових комунікацій підприємства: аспекти економічної безпеки бізнесу
69-75
10. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
76-82
11. Стратегічна екологічна оцінка в просторовому плануванні
83-91
12. ESG-облігації як засіб відповідального інвестування
92-97
13. Логістика як механізм міжнародних економічних процесів
98-104
14. Структурно-логічна схема понять в контексті розвитку кадрового потенціалу аграрного підприємства
105-110
15. Екологічні аспекти використання земельних ресурсів
111-115
16. Особливості економічної кон’юнктури фармацевтичного ринку
116-121
17. Інструментарій управління зростанням ресурсного потенціалу аграрних підприємств
122-126
18. Економічне значення трансформації земельних ресурсів при формуванні ефективності їх використання
129-133
19. Аналіз ресурсного забезпечення оздоровчо-лікувальних туристичних дестинацій для дітей в умовах нестабільної геополітичної ситуації
134-139
20. Особливості управління економічною поведінкою підприємств-виробників олійних культур
140-144
21. Концептуальний базис фінансового менеджменту в сфері забезпечення економічної безпеки підприємства
145-152
22. Екологізація виробництва як один зі стратегічних векторів розвитку будівельної галузі України
153-158
23. Критичний аналіз методичних підходів до оцінювання економічної безпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави
159-166
24. Методологічні питання системного підходу в дослідженнях розвитку ринкової інфраструктури
167-174
25. Екологічне оподаткування в європейському союзі та Україні: тенденції й перспективи
175-180
26. Система управління бізнес-процесами в аграрній сфері: економічний моніторинг та вектори розвитку
181-186
27. Управління проєктами регіонального розвитку у контексті потреб повоєнної відбудови
187-192
28. Розвиток цифрової економіки та суспільства: тренди, ризики та соціальні детермінанти
193-199
29. Розвиток цифрового суспільства в умовах воєнного стану
200-206