Зміст публікації

1. Інноваційний концепт формування економічних механізмів природокористування в епоху інклюзивного зростання
10-15
2. Сутність та еволюція поняття «економічна безпека підприємства»
16-22
3. Організація міжнародних автотранспортних перевезень
23-30
4. Ефективність застосування концепції інтенсифікації комерційних зусиль (збутової концепції маркетингу) на підприємстві
31-37
5. Генезис підходів до моделювання економічного розвитку лісопромислового комплексу
38-46
6. Інформаційно-вимірювальна система тяглово-транспортних машин
47-53
7. Роль інвестиційно-інноваційної політики в умовах формування циркулярної економіки
54-60
8. Новiтнi iнформацiйнi технологiї в системi HR–iнжинiрингу на засадах компетентісного підходу
61-68
9. Методико-прикладні засади управління конкурентними позиціями підприємницького сектора України
69-74
10. Механізм формування сприятливого середовища взаємодії держави та громадянського суспільства
75-80
11. Аналіз рівня капіталізації в управлінні аграрним підприємством
81-86
12. Правові основи договірних відносин на підприємстві
87-94
13. Особливості цифровізації для відновлення агробізнесу України
95-100
14. Аналітичне забезпечення продовольчої безпеки: ретроспективний аналіз
101-106
15. Особливості розвитку електронних послуг в цифровому суспільстві
107-113
16. Правове регулювання реалізації інноваційних стратегій на підприємстві
114-121
17. Система паливно-енергетичного комплексу України: усталені підходи та структура
122-133
18. Застосування технології ризик-менеджменту в процесі формування та реалізації маркетингової стратегії підприємств ритейлу
134-141
19. Фінансові інновації як інструмент захисту активів
142-147
20. Адаптивність економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків в умовах глобалізації
148-154
21. Маркетингова стратегія як фактор розвитку інноваційної інфраструктури
155-162
22. Управління зовнішньоекономічною діяльністю бізнес-суб’єктів
163-169
23. Економічні передумови та обґрунтування забезпечення енергетичної безпеки населення в Україні
170-179
24. Стратегічні засади управління земельними ресурсами в менеджменті основної діяльності аграрних підприємств
180-185
25. Концептуальні підходи до оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств аграрної сфери
186-190
26. Важливість виробничої специфіки в процесі ефективного використання земельних ресурсів аграрних підприємств
191-196
27. Державне регулювання лікувально-оздоровчими закладами
197-203
28. Проблеми реалізації концепції сталого розвитку в аграрному секторі економіки України
204-213
29. Стратегічна безпека підприємства: підходи, особливості, механізм та проблеми забезпечення
214-222
30. Особливості та напрями реалізації спільної сільськогосподарської політики ЄС
223-227
31. Особливості формування фінансово-економічної безпеки сфери житлово-комунального господарства України
228-232