Зміст публікації

1. Макроекономічна нестабільність: інфляція
10-17
2. Концептуальні аспекти формування фінансових результатів в обліку
18-24
3. Перспективи та недоліки формування конкурентоспроможності України в умовах сталого розвитку
25-37
4. Організаційні засади формування стратегій підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
38-45
5. Реінжиніринг бізнес-проєктів: організаційні, управлінські та фінансові аспекти
53-59
6. Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів аграрного бізнесу в нестабільних умовах зовнішнього середовища
60-65
7. Демографічні процеси у взаємозв’язку із завданнями управління спортивно-оздоровчою сферою
66-73
8. Компетентне середовище туристичного комплексу
74-81
9. Стан розвитку тваринництва в Україні
82-90
10. Трансформація концепції брендингу як результат розвитку цифрового маркетингу
91-98
11. Теоретичні аспекти стратегічної диверсифікації діяльності аграрного підприємства
99-104
12. Важливі аспекти зарубіжного досвіду функціонування кластерних утворень
105-111
13. Екологістика як інструмент розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу: процесно-орієнтований аспект
112-118
14. Туристичний потенціал України: посткризові аспекти розвитку та державного регулювання
119-128
15. Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства
129-138
16. Сфера застосування моделі DuPont у діагностиці інвестиційної діяльності підприємств консервної галузі
139-145
17. Проблемні аспекти та перспективні напрями вдосконалення системи інтернет-маркетингу суб’єктів сфери споживчих послуг
146-155
18. Енергетична політика як стабілізуючий чинник трансформації системи енергетичної безпеки України
156-168
19. Розвиток регіональних ринків споживчих товарів: стан та оцінювання чинників
169-175
20. Моделювання процесу впровадження технологічного інноваційного проєкту у підрозділах підприємства
176-182
21. Екологічна стійкість національних економічних систем в сучасних умовах
183-189
22. Концептуальні положення щодо управління процесами адаптації промислових підприємств в умовах невизначеності
190-199
23. Податковий та фінансовий облік списання знищених активів в особливих умовах
200-209
24. Впровадження методу Хосін Канрі при управлінні проєктами вітчизняних підприємств
210-218
25. Сучасні тенденції та вектори цифрової трансформації в Україні
219-224
26. Питання сучасної модифікації бізнес-моделей підприємств під впливом соціально-орієнтованого управління
225-233
27. Удосконалення еколого-економічного механізму вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів захоронення відходів (на прикладі Луцького кластера Волинської області)
234-239
28. Організація стратегічного і тактичного управління відродженням коноплярства на засадах використання цифрових інструментів і продуктових інновацій
240-245
29. Операційний менеджмент як основа формування конкурентоспроможності підприємства
246-252
30. Місце транснаціональних економічних структур в системі міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації
253-259
31. Стратегічні вектори та ключові імперативи інноваційної моделі управління прісноводними ресурсами
260-268
32. Моніторинг у системі стратегічного управління освітньої галузі
269-275
33. Роль та місце сільськогосподарських товаровиробників у системі управління продовольчою безпекою
276-280
34. Управлінські засоби контролю та відповідальності, посилення виконавчої дисципліни у повоєнний період, що можуть суттєво прискорити відбудову України та вступ її до ЄС
281-295
35. Туризм та курортно-рекреаційна сфера: особливості, проблеми та перспективи розвитку
296-304
36. Правові аспекти гарантії реалізації конституційних екологічних прав громадян
305-313
37. Управління розвитком елементами морської індустрії у контексті світових трендів
314-322
38. Теоретичне обґрунтування складових культури фінансових стосунків
323-329
39. Організація міжнародних залізничних перевезень
330-339
40. Методологія управління фінансовими ризиками на підприємствах лісопромислового комплексу
340-347
41. Підходи до управління розвитком інфраструктури аеропортів
362-367
42. Технології та інструменти маркетинг-менеджменту у формуванні стратегії розвитку закладів освіти
368-374