Зміст публікації

1. Макроекономічна нестабільність: інфляція
10-17
2. Концептуальні аспекти формування фінансових результатів в обліку
18-24
3. Перспективи та недоліки формування конкурентоспроможності України в умовах сталого розвитку
25-37
4. Організаційні засади формування стратегій підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
38-45
5. Реінжиніринг бізнес-проєктів: організаційні, управлінські та фінансові аспекти
53-59
6. Демографічні процеси у взаємозв’язку із завданнями управління спортивно-оздоровчою сферою
66-73
7. Компетентне середовище туристичного комплексу
74-81
8. Стан розвитку тваринництва в Україні
82-90
9. Трансформація концепції брендингу як результат розвитку цифрового маркетингу
91-98
10. Теоретичні аспекти стратегічної диверсифікації діяльності аграрного підприємства
99-104
11. Важливі аспекти зарубіжного досвіду функціонування кластерних утворень
105-111
12. Екологістика як інструмент розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу: процесно-орієнтований аспект
112-118
13. Туристичний потенціал України: посткризові аспекти розвитку та державного регулювання
119-128
14. Формування обліково-інформаційного та аналітичного забезпечення маркетингового управління розвитком підприємства
129-138
15. Сфера застосування моделі DuPont у діагностиці інвестиційної діяльності підприємств консервної галузі
139-145
16. Проблемні аспекти та перспективні напрями вдосконалення системи інтернет-маркетингу суб’єктів сфери споживчих послуг
146-155
17. Енергетична політика як стабілізуючий чинник трансформації системи енергетичної безпеки України
156-168
18. Розвиток регіональних ринків споживчих товарів: стан та оцінювання чинників
169-175
19. Моделювання процесу впровадження технологічного інноваційного проєкту у підрозділах підприємства
176-182
20. Екологічна стійкість національних економічних систем в сучасних умовах
183-189
21. Концептуальні положення щодо управління процесами адаптації промислових підприємств в умовах невизначеності
190-199
22. Податковий та фінансовий облік списання знищених активів в особливих умовах
200-209
23. Впровадження методу Хосін Канрі при управлінні проєктами вітчизняних підприємств
210-218
24. Сучасні тенденції та вектори цифрової трансформації в Україні
219-224
25. Питання сучасної модифікації бізнес-моделей підприємств під впливом соціально-орієнтованого управління
225-233
26. Удосконалення еколого-економічного механізму вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів захоронення відходів (на прикладі Луцького кластера Волинської області)
234-239
27. Організація стратегічного і тактичного управління відродженням коноплярства на засадах використання цифрових інструментів і продуктових інновацій
240-245