Зміст публікації

1. Загрози енергетичної безпеки України: ідентифікація виміру та напрями усунення
10-19
2. Моделювання показників гнучкого функціонування виробничо-економічної системи
20-26
3. Типологія рекреаційно-туристичних ресурсів як важливий елемент туристичної пропозиції
27-33
4. Удосконалення управління міжнародними структурами ООН у сфері ресурсокористування та інвестування інноватики
34-44
5. Формування та подання звітності з використанням інформаційних технологій
45-51
6. Імперативи розвитку туристичної сфери України в умовах пандемії СОVID-19
52-62
7. Підприємництво і університети: місце академічних бізнес-інкубаторів
63-71
8. Управління знаннями як інструмент підвищення економічної ефективності діяльності підприємств
72-82
9. Організаційно-економічні аспекти управління маркетин-говим забезпеченням розвитку зовнішньоекономічних операцій підприємства
83-91
10. Етичні ділові комунікації як засіб підтримки репутації підприємства
92-98
11. Податкове планування як форма податкової політики транспортних підприємств
99-106
12. Роль і значення малого підприємництва у формуванні стратегії розвитку економіки країни
107-113
13. Розвиток системи адміністраторів податкових платежів в Україні
114-120
14. Застосування методики SCAMPER в креативному механізмі управління бізнесом
121-127
15. Інституційні аспекти реалізації концептів сталого розвитку у функціонуванні суб’єктів агробізнесу
128-134
16. Фінансування бізнес-проєктів через залучення інвестиційного та кредитного інструментарію
135-142
17. Групування факторів середовища та їх вплив на адаптаційні процеси підприємств в умовах кризи
143-149
18. Глобальні тренди розвитку спортивно-оздоровчої діяльності
150-156
19. Особливості побудови системи управлінського обліку операцій з давальницькою сировиною на підприємстві
157-167
20. Ідентифікація управлінсько-історичних передумов становлення інституту територіальниїх громад
168-173
21. Методологія оцінки впливу діджитал-маркетингу на ефективність бізнесу
174-180
22. Формування механізму оптимізації капіталу підприємства у процесі проведення його технологічної санації
181-187
23. Соціально-економічні аспекти підвищення зайнятості населення сільських територій регіону
188-193
24. Кадрова стратегія підприємства: зміст та ключові показники ефективності
201-206
25. Організаційно-економічні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні
207-214