Зміст публікації

1. Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю в умовах цифровізації економіки
10-16
2. Фандрейзингові стратегії туристичної діяльності
17-23
3. Концептуально-практичні контексти стратегічних імперативів управління підприємствами мережевих структур в сучасному бізнес-середовищі
24-29
4. Проблеми та перспективи розвитку логістичного сектору в Україні
30-35
5. Трансформація продовольчих систем: український контекст
36-42
6. Неортодоксальний погляд на розвиток сільських територій
43-51
7. Аналіз впливу інвестиційної привабливості на підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
52-58
8. Еволюція розвитку інноваційних моделей
59-66
9. Управління знаннями на проєктно-орієнтованих підприємствах
67-81
10. Сільські території та їх місце в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів
82-91
11. Вплив інформаційних технологій на розвиток електронної комерції в світі
92-104
12. Методика формування професійно-етичної культури здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей
105-111
13. Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів
112-120
14. Обґрунтування показників та критеріїв аналізу конкурентоспроможності аграрної продукції на міжнародних ринках
121-131
15. Теоретико-методологічні засади регулювання зайнятості населення України
132-139
16. Проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти
140-146
17. Оцінка потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів
147-152
18. Ключові фактори оцінки інвестиційної привабливості підприємства
153-160
19. Прогнозування результативності використання засобів праці за трендовими моделями
161-166
20. Стрес-тестування як необхідна умова ефективного управління туристичною організацією
167-174
21. Стратегічні перспективи розвитку організаційно-технічної складової інфраструктури товарного ринку
175-181
22. Діагностика та дослідження особливостей соціально-економічного розвитку регіонів на національному рівні
182-191
23. Регіональні особливості спортивно-оздоровчої діяльності в Україні
192-197
24. Основні драйвери та напрямки інновацій, що сприятимуть сталому розвитку харчової промисловості
198-205
25. Нормативно-правові підвалини регулювання енергетичної сфери України в умовах європейської інтеграції
206-216
26. Організація бухгалтерського обліку як один із головних елементів забезпечення економічної безпеки підприємства
217-222
27. Інноваційний розвиток як інструмент економічної безпеки
223-229
28. Технологічний аудит в концепції технологічного реінжинірингу
230-240
29. Мікропроцесорна вимірювальна система динаміки та енергетики мобільних машин
241-248
30. Геоінформаційні технології у галузевих кадастрах: напрями розвитку
249-258
31. Основні компоненти структури економічного потенціалу підприємств
259-264
32. Вдoскoнaлення прoцесу кoмунікaційнoї взaємoдії в діяльнoсті публічнoї oргaнізaції
265-272
33. Дослідження напружено-деформованого стану головної балки мостового крану та вибір раціонального перерізу
273-279
34. Визначення середньої вантажності автомобілів при доставці швидкопсувних сільськогосподарських вантажів в ланцюгах постачань
280-286
35. Вплив мастильних матеріалів на базі рослинних олій з фулереновими композиціями на надійність гідромашин
287-292