Зміст публікації

1. Теоретичні основи управління інвестиційною діяльністю в умовах цифровізації економіки
10-16
2. Фандрейзингові стратегії туристичної діяльності
17-23
3. Концептуально-практичні контексти стратегічних імперативів управління підприємствами мережевих структур в сучасному бізнес-середовищі
24-29
4. Проблеми та перспективи розвитку логістичного сектору в Україні
30-35
5. Трансформація продовольчих систем: український контекст
36-42
6. Неортодоксальний погляд на розвиток сільських територій
43-51
7. Аналіз впливу інвестиційної привабливості на підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів
52-58
8. Еволюція розвитку інноваційних моделей
59-66
9. Управління знаннями на проєктно-орієнтованих підприємствах
67-81
10. Сільські території та їх місце в системі соціально-економічного розвитку держави та регіонів
82-91
11. Вплив інформаційних технологій на розвиток електронної комерції в світі
92-104
12. Методика формування професійно-етичної культури здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей
105-111
13. Оптимізація виробничої діяльності фермерського господарства з використанням економіко-математичних методів
112-120
14. Обґрунтування показників та критеріїв аналізу конкурентоспроможності аграрної продукції на міжнародних ринках
121-131
15. Теоретико-методологічні засади регулювання зайнятості населення України
132-139
16. Проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для здобувачів освіти економічних спеціальностей закладів вищої освіти
140-146
17. Оцінка потенціалу соціально-економічного розвитку регіонів
147-152
18. Ключові фактори оцінки інвестиційної привабливості підприємства
153-160
19. Прогнозування результативності використання засобів праці за трендовими моделями
161-166
20. Стрес-тестування як необхідна умова ефективного управління туристичною організацією
167-174