Зміст публікації

1. Зсуви в методології дослідження економічних процесів: виклики парадигми сталого розвитку
8-14
2. Основи ресурсозбереження на підприємстві: управлінський аспект
15-22
3. Теоретико-методичні основи розвитку підприємництва в контексті глобалізації: управлінський та маркетинговий аспекти
23-29
4. Основні детермінанти формування потенціалу туристично-рекреаційної сфери
30-40
5. Розвиток складської логістики на мікро-, мезо-, макрорівнях
41-47
6. Регіональне управління бізнес-процесами в умовах децентралізації влади в Україні
48-55
7. Конкурентоспроможність суб’єктів туристичного підприємництва як визначальний критерій розвитку територіальних громад
56-63
8. Аналіз харчових звичок сучасних Українців
64-71
9. Методичне забезпечення реінжинірингу бізнес-процесів маркетингової сфери діяльності підприємства
72-78
10. Інструментарій підвищення ефективності реформ та використання природних ресурсів в умовах адміністративно-територіальної реформи засобами Держгеокадастру
79-91
11. Особливості управління брендом: досвід ТМ «Кулиничі»
92-98
12. Державна політика регулювання доходів в умовах підвищення фіскальних ризиків, спричинених пандемією COVID-19
99-106
13. Маркетинг креативних індустрій: сучасні напрями розвитку
107-112
14. Проєктні рішення щодо зміцнення економічної безпеки підприємств мережевих структур у фокусі сучасних викликів та загроз
113-118
15. Нормативно-правові аспекти міжнародного співробітництва: безпекознавчі контексти
119-124
16. Удосконалення маркетингової діяльності суб’єктів підприємництва на ринку будматеріалів
125-130
17. Сучасні стратегії управління нафтотранспортними підприємствами
131-136
18. Транспортна інфраструктура як фактор економічного розвитку країн ЄС
137-146
19. Інструменти колективно-договірного підходу до управління розвитком професійно-технічної освіти регіону
147-155
20. Інституційні фактори залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру України
156-163
21. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на виробництві продукції тваринництва
164-170
22. Теоретичні засади визна-чення клімату організації та чинників його формування
171-180
23. Аспекти соціальної відповідальності бізнесу в системі державної політики сталого розвитку країни
181-190
24. Зростання ролі людського інтелекту в контексті транзитивності та глобалізації економіки України
191-201
25. Моделювання інтервалів життєвого циклу для оцінки розвитку підприємницьких мереж
202-210
26. Методичний підхід до забезпечення корпоративної безпеки організаційного розвитку підприємства
211-217
27. Ефективність фінансового забезпечення розвитку сфери охорони здоров’я: методичні засади
218-225
28. Модель управління організаційним капіталом підприємств
226-232
29. Аналіз проєктної діяльності підприємств комунального сектору Хмельницького
233-244
30. Продуктивність праці в сільському господарстві
245-251
31. Формування інвестиційно-інноваційної інтеграційної стратегії розвитку агропромислового комплексу в умовах глобальних викликів
252-259
32. Компаративний аналіз бізнес-середовища України у контексті забезпе-чення економічної безпеки
260-267
33. Критерій ефективності розвитку виробництва продукції свинарства
268-273
34. Механізм управління економічною стійкістю аграрного підприємства
274-279
35. Механізм управління трудовим потенціалом суб’єктів економічних відносин
280-285
36. Науково-методичні засади підвищення прибутковості підприємства
286-292
37. Використання гейміфікації та ігор в програмах лояльності
293-298
38. Державне регулювання добробуту населення територіальних громад
299-306
39. Світові аграрні ринки: аналіз динаміки та перспективи
307-316
40. Запровадження стратегій диверсифікації в діяльність суб’єктів аграрного бізнесу як інноваційного процесу
317-322
41. Формування механізму активізації соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу
323-329
42. Класифікація важелів державного регулювання будівельного сектору жит-лової нерухомості
330-337
43. Трансформація макроекономічного маркетингового середовища аграрних підприємств в умовах глобалізації
338-344
44. Технологічний реінжиніринг у системі управління інноваційними перетвореннями
345-352