Зміст публікації

1. Концептуальні засади моделі інклюзивного розвитку агропродовольчих холдингів
8–17
2. Економічні, політико-правові та управлінські наслідки децентралізації публічної влади в Україні
18–31
3. Теоретико-методологічні засади розвитку міжнародної трудової міграції: соціально-економічний контекст
32–42
4. Особливості маркетингової діяльності в сучасних умовах пандемії
43–50
5. Мережева взаємодія суб’єктів товарного ринку за сучасного стану інфраструктури
51-57
6. Оптимізація управління споживчим кредитуванням банку на основі оцінки якості и ого кредитного портфелю
58–69
7. Аналіз факторів впливу на розвиток іпотечних відносин в Україні
70–79
8. Особливості державного регулювання електроенергетичною галуззю
80-87
9. Визначення стратегічних пріоритетів державної політики реалізації потенціалу банківської системи в забезпеченні структурних реформ в економіці України
88–97
10. Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції в України
98–105
11. Органічне виробництво як економіко-екологічний напрям природоохоронної діяльності аграрних підприємств
106-113
12. Нормативно-правове забезпечення та регулювання діяльності регіональних туристичних ринків
114–122
13. Контролінг якості продукції в антикризовому управлінні кондитерським підприємством
123–129
14. Чинники формування конкурентоспроможності аграрних підприємств та оцінка їх впливу
130-138
15. Аналіз запровадження ф’ючерсної торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні
139-147
16. Застосування діагностики для виявлення суперечностеи маркетингової діяльності підприємства в процесі управління змінами
148-154
17. Диверсифікація торговельно-інтеграційних відносин України
155-162
18. Сучасні механізми реструктуризації аграрних підприємств в системі інтеграційних відносин
163-169
19. Систематизація ризиків та загроз кадровій безпеці підприємств
170-176
20. Визначення характеру впливу інститутів на досягнення цілей сталого економічного розвитку агропромислового комплексу
177-183
21. Таргетована реклама як інструмент рекламного менеджменту та оцінка показників її ефективності
184-191
22. Оцінка ризиків стратегічного управління логістичною діяльністю аграрних підприємств
192-198
23. Архітектоніка механізму активізації інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
199-206
24. Стратегічне планування зміцнення конкурентоспроможності реального сектору економіки
207-214
25. Корпоративний контроль у системі розподілу економічної влади в акціонерному товаристві
215-221
26. Роль енергоринку в менеджменті ресурсозбереження та ресурсоефективності конкурентоспроможних підприємств агропродовольчої сфери
222-229
27. Розвиток системно-рефлексивної парадигми організації маркетингової діяльності підприємства
230-237
28. Фактори впливу на інвестиційну поведінку домогосподарств в умовах невизначеності
238–246
29. Методологія формування мереж міжнародного виробничо-коопераційного співробітництва промислових підприємств
247-255
30. Напрями економічного стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в Україні
256–264
31. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингового управління стійким інтеграційно-коопераційним розвитком корпоративних об’єднань підприємств
265-274
32. Аспекти адаптації фіскального простору місцевого самоврядування
275-281
33. Теоретичні аспекти стратегічного управління якістю медичних послуг
282-291
34. Розвиток експорту агропродовольчої продукції України до країн Азії
292-299
35. Перспективи розвитку експорту м’ясомолочної галузі України до Китаю
300-306
36. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств у системі економічного управління
307-313
37. Cтратегічна орієнтація сільськогосподарського підприємства та завдання управління персоналом із застосуванням цифрових технологій
314-320
38. Стратегічні пріоритети розвитку туризму в Херсонському регіоні
321-327
39. Теоретико-методологічні засади формування критеріїв дослідження рівнів продовольчої безпеки регіону
328-339
40. Методичний підхід до вибору стратегії управління ресурсним потенціалом суб’єктів аграрного бізнесу
340-345
41. Структурна побудова системи управління акціонерним капіталом підприємства
346-353
42. Теоретико-методичні засади забезпечення ефективності управління персоналом підприємств
354-360
43. Профілювання менеджменту галузевої конкурентоспроможності в контексті соціо-економічного розвитку
361-367
44. Пошук і відбір виконавця аутсорсингу для агропромислового підприємства
368-376
45. Пріоритетні напрями ефективного запровадження організаційно-еконо-мічного механізму при реформуванні електроенергетичного ринку
377-387
46. Сталий та конкурентний розвиток підприємств аграрного сектору економіки
388-394
47. Управління продовольчою безпекою в умовах динамічного бізнес–середовища
395-405
48. Менеджмент інноваційних проектів з ресурсозбереження підприємств агропродовольчої сфери на основі діджиталізації
403-412
49. Стратегічне управління інвестиційною привабливістю підприємств
413-421