Зміст публікації

1. Еволюція економічної думки щодо проблем розвитку й регулювання ринку праці
8–16
2. Інноваційно-інвестиційний потенціал транспортної галузі України
17–24
3. Дослідження споживчих вподобань щодо вибору та купівлі основних харчових продуктів
25–32
4. Державне регулювання відтворення основного капіталу
33–39
5. Організаційно-економічний механізм ціноутворення на товарному біржовому ринку
40–48
6. Концептуальні основи трактування сутності й оцінювання ефективності податкового контролю в Україні
49–56
7. Механізм прийняття та реалізації управлінських рішень на засадах моніторингу та контролю в менеджменті аграрних підприємств
57–63
8. Туристичний ринок в Україні: тенденції та приховані можливості
64–72
9. Перспективи маркетингового розвитку ринку органічної продукції в Україні з урахуванням світових тенденцій
73–84
10. Організація землеустрою в системі управління ресурсним потенціалом аграрного підприємства
85-91
11. Вдосконалення методичного підходу до визначення типу організаційної культури
92–99
12. Міжнародні організації сфери розвитку торговельно-економічних відносин в аграрному секторі та ї х вплив
100–106
13. Роль маркетингового комплексу з просування ІТ–послуг у практиці підприємницької діяльності
107–114
14. Оцінювання експортного потенціалу підприємства на основі розрахунку інтегрального показника його розвитку
115–122
15. Логістичні підходи формування зернової експортної стратегії в Україні
123–132
16. Передумови та перспективи розвитку фестивального туризму в Одеській області
133–141
17. Місце України у світових рейтингах розвитку транспортно-логістичної інфраструктури
142–151
18. Розвиток сільськогосподарських кооперативів як організаційно-економічної форми
152–159
19. Маркетинг інвестиційних можливостей українських диверсифікованих підприємств
160–168
20. Формування механізмів розвитку учасників банківського сектору в національних економіках різних країн
169–175
21. Відрядження: документування й відображення в бухгалтерському та податковому обліку
176–189
22. Електронні ресурси як один з елементів формування та поступу корпоративної культури компанії
190–196
23. Формування механізму трансформаційних процесів національної економіки на засадах дизайн менеджменту
197–203
24. Архітектоніка механізму управління конкурентним потенціалом в забезпечені інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів агробізнесу
204-211
25. Методи та інструменти стратегічного аналізу операційної діяльності аграрних підприємств
212-219
26. Виробничо-технологічна реструктуризація як інструмент підвищення ефективності використання основних засобів підприємства
220–227
27. Сучасні бізнес-моделі розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні
228–235
28. Науково-теоретичний зміст і економічна сутність інвестиційної діяльності підприємства
236–243
29. Моделювання оцінок послуг косметології споживачами
244–254
30. Механізми державного управління інформаційним забезпеченням комунікації органів публічної влади
255–262
31. Регулювання регіонального інноваційного розвитку
263–270
32. Експрес-оцінка антикризового потенціалу і визначення доцільності санації будівельного підприємства
271–279
33. Інституційний базис ексклюзивності регулювання регіонального розвитку
280–287
34. Методичний підхід до оцінки стану фінансової системи підприємства в умовах забезпечення його економічної безпеки
288–296
35. Особливості маркетингових комунікацій в інформаційних мережах
297–303
36. Тенденції розвитку бізнес-аналітичних процесів
304–311
37. Роль і значення стимулювання гастрономічного туризму в структурі розвитку регіональних туристичних ринків України
312–320
38. Ресурсне забезпечення конкурентних переваг агросфери регіону
321–332
39. Ефективне використання деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських земель: аспект планування
333–341
40. Кадрова політика організації в системі функціональної підготовки управлінського персоналу
342–348
41. Методологічні підходи до оцінювання ефективності проведення туристичних подієвих заходів
349–358
42. Стан і перспективи розвитку олійно-продуктового підкомплексу АПК України
359–370
43. Організація процесу стратегічного планування маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств
371-378
44. Механізми підвищення конкурентоспроможності та якості продукції підприємств аграрного сектору економіки
379-387
45. Господарська діяльність підприємств молокопереробної галузі харчової промисловості України
388–396
46. Адаптування закладів вищої освіти до процесу надання освітніх послуг в умовах цифрової трансформації
397-405
47. Механізм селективного антициклічного регулювання галузей агропромислового комплексу
406-414