Зміст публікації

1. Розвиток виробництва молока в Україні та економічна стійкість молоко-продуктового підкомплексу
8–15
2. Аналітична оцінка облікових фінансових потоків суб’єктів агробізнесу
16–22
3. Аналіз сучасних процесів світової економічної глобалізації
23–31
4. Маркетинг телекомунікаційних та інформаційних технологій: світовий та національний виміри
32–40
5. Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі
41–51
6. Товарна біржа як інноваційно-інституційний елемент розвитку міжнародних товарних ринків
52–59
7. Визначення системи факторів розвитку комерційної медіації в Україні
60–69
8. Стратегічні напрями управління інформаційною безпекою підприємств агропродовольчої сфери
70–78
9. Управління процесами оскаржень в публічних закупівлях
79–85
10. Концептуальні засади організації ефективного землекористування аграрних підприємств
86–93
11. Ризик-менеджмент вітчизняних товаровиробників інструментами біржового ринку
94–101
12. Методичні підходи до визначення результативності управління маркетинговою підсистемою агропереробного підприємства
102–109
13. Результатні аспекти капіталізації машинобудівних підприємств України
110–118
14. Особливості функціонування та тенденції розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції в Україні
119–128
15. Трансформації категоріально-понятійного апарату організаційної структуризації закладів вищої освіти
129–140
16. Потенціал, енергетична й економічна ефективність виробництва побічної продукції рослинництва для біопалива
141–148
17. Формування конкурентного потенціалу на підґрунті стратегічного управління агропромислових підприємств
149–160
18. Диспропорції регіону та їх роль у забезпеченні розвитку регіонального маркетингу
161–168
19. Особливості механізму ресурсозбереження в сільському
169–175
20. Корпоративна культура як маркетинговий ресурс
176–182
21. Моделювання конкурентоспроможних садівницьких інноваційно орієнтованих підприємств
183–190
22. Кадрова політика підприємства: сутність та значення для потреб управління
191–198.
23. Прогнозування експортного потенціалу підприємств зернової галузі України з урахуванням рівня розвитку вітчизняної селекції
199–208
24. Інформаційна безпека підприємства та організаційні заходи її забезпечення
209–215
25. Модернізація системи екологічної безпеки еколого-економічного розвитку
216–225
26. Промисловість і сільське господарство Херсонської області як складові соціально-економічної системи регіону
226–233
27. Економічні аспекти управлінського процесу у сільськогосподарському виробництві
234–240
28. Сучасний стан фінансування природоохоронних заходів в Україні
241–249
29. Розвиток обліково-інформаційної підтримки банківських інновацій під впливом цифрової трансформації діяльності фінансово-промислових груп
250–256
30. Алгоритм впровадження управлінських інновацій на підприємствах виноробної галузі
257–264
31. Оцінка економічної складової сталого розвитку аграрного виробництва в умовах відкритості національної економіки
265–281
32. Дослідження змісту економічної категорії «мережеві структури
282–293
33. Стан та перспективи розвитку підприємств м’ясо-молочної промисловості України
294–305
34. Організаційно-економічна модель ефективного функціонування товарного біржового ринку України
306–313
35. Інформаційні технології системи управління транспортної галузі регіону
314–319
36. Сталий розвиток регіонального агропродовольчого виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки
320–327
37. Напрями застосування прогностичних інструментів моніторингу й контролю в управлінні аграрними підприємствами
328–335
38. Передумови формування стратегії розвитку агросфери регіонів України
336–345
39. Особливості організаційно-економічного регулювання діяльності газорозподільних підприємств в Україні на регіональному рівні
346–352
40. Сутність механізму економічного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора
353–363
41. Безумовний базовий дохід як інструмент удосконалення системи соціального забезпечення
364–374
42. Механізм реалізації державних стандартів і гарантій соціального розвитку
375–387
43. Управління економічною безпекою аграрних підприємств регіону
388–394
44. Мобілізація джерел інвестицій сільськогосподарських товаровиробників та їх інвестиційна привабливість
395–401
45. Реінжиніринг бізнес-процесів при формуванні маркетингової та логістичної діяльності інтегрованих підприємств
402–410
46. Конкурентні стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів аграрного виробництва
411–418
47. Ґрунтовне дослідження стану інклюзивності розвитку економіки і аграрної сфери в регіонів України
419
48. Регулювання ринку праці
420