Зміст публікації

1. Цифрова трансформація вітчизняного банківського середовища в умовах розвитку фінтех-екосистеми
6–15
2. Аналіз фінансового забезпечення вітчизняної науки
16–24
3. Система взаємодії з клієнтами на прикладі інформаційно-консультаційного сервісу для підприємств
25–31
4. Застосування теорії нечітких множин для аналізу системи взаємовідносин з клієнтами
32–39
5. Макро-, мезо-, мікрорівень регулювання діяльності газорозподільних підприємств в західному регіоні
40–47
6. Інноваційний розвиток транспортної системи регіону: проблеми та перспективи
48–54
7. Інвестиційний потенціал підприємств харчової промисловості Одеського регіону в умовах економічної нестабільності
55–63
8. Інструменти антикризового управління
64–72
9. Забезпечення інформаційної безпеки маркетингової діяльності підприємств агропродовольчої сфери
73–84
10. Принципи зовнішньоекономічної діяльності: національні та регіональні виміри
85–93
11. Сучасний стан функціювання труботранспортної системи регіону
94–101
12. Холістичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
102–108.
13. Методологічні аспекти дослідження економічної активності населення регіону
109–117
14. Роль держави у процесі залучення інвестицій в розвиток аграрного сектору
118–126
15. Організація моніторингу і контролю економічних результатів в процесі управління аграрними підприємствами
127–134
16. Роль ризик-менеджменту на підприємствах за сучасних умов господарювання
135–142
17. Організаційно-економічні засади реінжинірингу бізнес-процесів сучасного підприємства
143–150
18. Становлення малого та середнього бізнесу в трансформаційний період: досвід України та Китаю
151–158