Зміст публікації

1. Сучасний стан та проблеми розвитку біржового ринку зерна в україні
8-13
2. Вплив моральності на економічну поведінку суб’єкта соціуму в умовах інклюзії
14-21
3. Модель міжгалузевого балансу економіки Миколаї вської області
22-28
4. Особливості трансформації ресурсного потенціалу аграрних підприємств
29-34
5. Вплив біржових цін на процеси ціноутворення на сільськогосподарських ринках
35-40
6. Імперативи інноваційно-інвестиційного розвитку суб’єктів ринку продукції тваринництва
41-46
7. Зелений туризм в контексті сталого сільського розвитку
47-53
8. Становлення парадигми гармонійного економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва
54-61
9. Біржовий фондовий ринок: стан та перспективи розвитку в Україні
62-66
10. Архітектоніка системи управління витратами в забезпеченні формування конкурентних переваг підприємств агробізнесу
67-75
11. Розвиток людського капіталу в системі управління персоналом аграрних підприємств за умов активізації інтеграційних процесів
76-84
12. Системно-синергетичний підхід щодо оцінки ефективності інтеграції підприємств сфери зв’язку та інформатизації
85-95
13. Соціально-економічні ефекти розвитку індустрії 4.0. в державі
96-105
14. Методологія моніторингу, аналізу и контролю фінансово-економічних результатів підприємств
106-117
15. Регіональний ринок туристичних послуг: сутність, теоретичні основи сегментації , диференціації , управління
118-130
16. Сучасні аспекти формування системи мультимодальних перевезень на регіональному рівні
131-144
17. Регіональні особливості організації зовнішньоекономічної діяльності
145-152
18. Сценарії реалізації стратегій організаційних трансформацій аграрних підприємств
153-161
19. Суспільний фінансовий контроль: еклектика теоретичних підходів
162-174
20. Парадигма фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств
175-184
21. Аналіз стану виробничого потенціалу суб’єктів агробізнесу
185-191
22. Оцінка економічної ефективності автомобільного будівництва доріг в умовах приватного інвестування
192-198
23. Виклики пенсійної реформи в контексті економічної безпеки держави
199-208
24. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрних підприємств в умовах трансформації економіки
209-217
25. Конкурентні принципи побудови систем збуту и розподілу продукції аграрних підприємств
218-224
26. Розробка и впровадження механізму підвищення експортного потенціалу підприємства
225-232
27. Формування антикризового інноваційного профілю підприємств агропродовольчої сфери
233-240
28. Теоретичні основи інноваційно-інвестиційного процесу на підприємствах
241-250
29. Формування стратегії розвитку аграрних підприємств на основі сильних і слабких сторін сільського господарства України
251-257
30. Роль потенціалу підприємства в реалізації стратегічних змін
258-267
31. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації
268–279
32. Зарубіжна практика регулювання діяльності підприємств АПК
280-287
33. Державне регулювання інвестиційної діяльності в україні та на підприємствах консервної галузі
288-293
34. Формування стратегії розвитку агропромислового виробництва регіону в напрямі формування продовольчої безпеки України
294-301
35. Критерії якості та конкурентної стійкості у стратегічному плануванні розвитку підприємницьких структур
302-309
36. Кав’ярня як різновид спеціалізованих закладів ресторанного господарства
310–316
37. Зарубіжний досвід реформування податкових систем економічно розвинутих країн світу
317–324
38. Стратегічне управління маркетинговою та логістичною діяльністю в інтегрованих підприємствах
325–330
39. Розвиток транспортної галузі регіону в системі мультимодальних перевезень
331-336
40. Конкурентоспроможність труботранспортної системи україни в умовах трансформаційної економіки
337-342
41. Методичні підходи до визначення економічної оцінки механізмів залучення інвестицій в економіку регіону
343-349
42. Теоретико-методичне узагальнення існуючих підходів до визначення поняття «бренд»
350-356