Зміст публікації

1. Тенденції та перспективи розвитку криптовалют у світовій фінансовій системі
8–19
2. Оцінка контролінгу трансформації економічного потенціалу в умовах транспарентності бізнесу
20–28
3. Моніторинг стану домогосподарств в процесі визначення рівня сталості регіонального розвитку
29–37
4. Кооперативи як один із драйверів розвитку українського села
38–42
5. Основні напрями розвитку ринку зерна та механізму його регулювання в україні
43–53
6. Особливості грошової оцінки природоохоронних територій в умовах трансформації земельних відносин
54–61
7. Мотивація та стимулювання персоналу на підприємствах
62–67
8. Формування терміносистеми дослідження ефективності менеджменту персоналу
68–73
9. Узагальнення сутності ризику у біржовій діяльності
74–79
10. Шляхи адаптації стратегічного управління маркетингом та збутом в діяльності інтегрованих підприємств
80–83
11. Методичний підхід до оцінювання рівня управління організаційними змінами на підприємстві
84–92
12. Сталий розвиток агропродовольчої сфери причорноморського регіону
93–101
13. Маркетингова діяльність: необхідність поєднання теорії та практики у бізнес-процесах
102–109
14. Ресурсний потенціал сільських територій: зміст та особливості еволюції
110–119
15. Фінансово-інноваційні засади перспективної антикорупційної діяльності
120–125
16. Кластеризація як напрям ефективного управління туристичними дестинаціями регіону
126-132
17. Особливості контролю результатів фінансово-господарської діяльності підприємств
133-140
18. Теоретико-методичний підхід до розробки стратегії трансформації промислового підприємства у стан системно-досконалої бізнес- організації
140-148
19. Генезис понятійно-категоріального апарату досліджень «зовнішньоекономічної діяльності»: структура, принципи, функції
149–158
20. Перспективи розвитку транспортних перевезень в причорноморському регіоні
159–169
21. Підхід до вибору стилю лідерства для управління інноваційною діяльністю
170–175
22. Оцінка та управління витратами сільськогосподарського підприємства
176-185
23. Сучасний стан розвитку фермерських господарств україни
186-194
24. Сучасні напрями забезпечення економічного розвитку суб’єктів аграрного виробництва
195-200
25. Особливості економічного зростання регіонального потенціалу в умовах конкурентоспроможності регіону
201–205
26. Напрями розвитку маркетингового потенціалу окремих суб’єктів агробізнесу
206–212
27. Маркетингово-логістичний інструментарій управління конкурентоспроможністю інтегрованих агропромислових підприємств
213–218
28. Маркетингове дослідження фінансово-економічних результатів І стратегічних позицій виробників кавової продукції в україні
219–227
29. Методологічні засади формування системи управління витратами підприємства
228-234
30. Аналіз мотивації споживачів у digital-середовищі на основі моделі AIDA
235–239
31. Обґрунтування сфер реалізації стратегічних змін на підприємствах сільськогосподарського машинобудування
240–247
32. Предметна галузь дослідження міжнародних торгівельно-економічних відносин в аграрному секторі
248–255
33. Системно-діяльнісний підхід до державного регулювання розвитку підприємництва
256-263
34. Науково-методичний підхід щодо формування партнерських відносин при інтеграції підприємств сфери зв’язку й інформатизації
264–277