УДК: 330.161

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-2-14

Артур Яремович Шатарський
аспірант кафедри кримінального права та процесу
і правоохоронної діяльності, Західноукраїнський національний університет
ORCID ID: 0000-0002-5445-0432
E-mail: Shatarskyiartur@gmail.com

JEL classification: O22

Анотація

У статті досліджено сутністно-змістовну характеристику поняття економічної безпеки, а також обґрунтовано застосування проєктного підходу в контексті зміцнення економічної безпеки мережевих структур. На основі чого запропоновано співвідношення основних складових економічної безпеки підприємств мережевих структур й процедур проєктного підходу. Проведено комплексне дослідження типів матричних структур. Обґрунтовано алгоритм забезпечення ефективного поєднання процесної і проєктної діяльності підприємств мережевих структур з виокремленням певних етапів.

Ключові слова: економічна безпека підприємств мережевих структур, проєктний підхід, процесний підхід, структура підприємств, матричні структури.

Список літератури

  1. Андрушків Б М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: монографія. Тернопіль: Тернограф, 2012. 456 с.
  2. Бондарчук Ю., Марущак А. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи. К.: Вид-во КНТ. 2008. 369 с.
  3. Вівчар О. І. Інтеґраційні процеси логістики у контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки бізнесу. Глобальні та національні проблеми економіки. Вип. 5. 2015. С. 332–335. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015
  4. Вівчар О. І. Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти: монографія. Тернопіль, ФОП Паляниця В. А., 2018. 515 с.
  5. Живко З. Б. Механізм управління системою економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Ужгородського університету. Вип. 3. С. 37-42.
  6. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства. URL: http://www. masters. donntu. edu.ua/ 2011/iem/kuzenkova/library/statya4.htm
  7. Пахаренко О. В. Дослідження змісту економічної категорії «мережеві структури». Український журнал прикладної економіки. Том 4. № 4. С. 282–293.
  8. Чепурда Л. М. Дослідження ефективності функціонування мережевих структур невиробничої сфери обслуговування (Частина 1). БізнесІнформ. 2015. № 1. С. 218-222.

Статтю було отримано 10.04.2021