УДК: 338.439

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-45

Шабатура Тетяна Сергіївна,
доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та економіки підприємства Одеського державного аграрного університету
https://orcid.org/0000-0002-7107-0167
Галицький Олександр Миколайович,
доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та економіки підприємства Одеського державного аграрного університету
https://orcid.org/0000-0001-9549-7627
Глушков Олег Анатолійович,
кандидат технічних наук, доцент, директор Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеського національного технологічного університету" Одеса, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6423-2239

JEL classification: E 23, Q 11, Q 17 Q 18

У статті обґрунтовані актуальність дослідження сучасного стану забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, його проблеми та перспективи. Визначено, що дієва система продовольчої безпеки країни має забезпечувати населення необхідним продовольством, яке базується на національному агропромисловому комплексі. Продовольча безпека держави є важливою складовою частиною загальної економічної безпеки, яка також є частиною суспільної безпеки країни. Виділені показники, за якими можна оцінити ступінь продовольчої безпеки держави. Авторами встановлено, що сучасні дослідження забезпечення продовольчої безпеки обмежуються проблемами її забезпечення в умовах пандемії коронавірусу, а тому сучасна ситуація потребує подальших наукових напрацювань. Визначено умови та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. В ході дослідження відзначено, що сучасні національна та глобальна системи забезпечення продовольчої безпеки дуже вразливі до впливу кризових ситуацій: збройних конфліктів, свідомого блокування поставок сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки з боку країни-агресора, зростання світових цін та неврожаїв. Крім того, відзначено, що продовольство також може стати підставою для шантажу світової спільноти з боку агресора. У роботі проведено аналіз втрат, нанесених сільськогосподарській галузі в результаті повномасштабного російського вторгнення та їх наслідки для України і країн світу. З’ясовано, що Урядом України з метою забезпечення національної продовольчої безпеки підготовлено план заходів щодо забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану та створено Національну платформу продовольчої безпеки.

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що незважаючи на військову агресію з боку російської федерації, значні втрати матеріальних, економічних та трудових ресурсів Україна спроможна забезпечити власну продовольчу безпеку та залишається важливим експортером для продовольчої безпеки багатьох країн. Визначено також необхідність спільних злагоджених зусиль світової спільноти для протидії агресору з метою забезпечення продовольчої безпеки на національному та глобальному рівнях.

Ключові слова: продовольча безпека, економіка, виробнича система, сільськогосподарська продукція, експорт, імпорт, ризики, воєнний стан.

Література

 1. Shevchenko A., Petrenko O. Determinants of economic development of agriculture in Ukraine. Modern Economics. 2023. № 38. Р. 186-193. URL:https://modecon.mnau.edu.ua/determіnants-of-economіc-development-of. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V38(2023)-28.
 2. Dyachenko O.P., Galitsky O.M., Khylenko Yu.Yu. Export potential of the agrarian sector of Ukraine under martial law. Economic Bulletin of the Black Sea Region. 2022. № 3. Р. 77-86. URL:https://ebbsl.com.ua/index.php/visnuk/article/view/33.
 3. Gvozdyova O. Exports from Ukraine during the war: how the structure of the supply of Ukrainian products abroad changed. Economic truth. 2022. URL:https://www.epravda.com.ua/columns/2022/10/24/692959/.
 4. Ulyanchenko O.V., Prozorova N.V. Food security is the basis of national security of the state. Internet newspaper Congress World. 2014. URL:http://congressworld.com.ua/blog_article.php?id=5.
 5. Zhadova N.S. Korotka S.V. Peculiarities of food security as a criterion for the effectiveness of agrarian policy. IV International scientific and practical conference “Modern managerial and socio-economic aspects of the development of the state, regions and economic entities in the conditions of the transformation of public administration“. 2021. Р. 54-56. URL:https://economics.net.ua/files/science/admin_men/2021/tezy.pdf#page=54.
 6. Kulynych P.F. Food security of Ukraine and the world in conditions of war: how to strengthen the possibilities of law to ensure it? Legal Bulletin of Ukraine. 2023. URL:https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/prodovolcha-bezpeka-ukrayiny-i-svitu-v-umovah-vijny-yak-posylyty-mozhlyvosti-prava-dlya-yiyi-zabezpechennya/.
 7. Negrey M.V., Trofimtseva O.V. Analysis of the functioning of the agrarian sector of Ukraine in the minds of war. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University series “Economics”. 2022. № Р. 49-54.
 8. Пропозиції Президента до Закону Про продовольчу безпеку України № 8370-1 від 28.04.2011 р. URL:https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/Povidomlennya/54016.html.
 9. Shabatura T.S., Heine V.L. Formation of the state of economic security of agricultural enterprises in the conditions of the global covid-19 pandemic. Economic Bulletin of the Black Sea Littoral. 2022. № Р. 124-135.
 10. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. URL:https://minagro.gov.ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna.
 11. Ukraine has created a National Food Security Platform. Soil. website of the State Consumer Protection Service of Ukraine. 2022. URL:https://dpss.gov.ua/news/v-ukrayini-stvoreno-nacionalnu-platformu-prodovolchoyi-bezpeki.
 12. Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану: розпорядження № 327-р від 29 квітня 2022 р. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-2022-%D1%80#Text.

Статтю було отримано 15.01.2024