УДК: 339.1:339.9

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-2-18

Юрій Васильович КРАВЧИК
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Хмельницький національний університет, Україна
ORCID ID: 0000-0002-2780-5605
Ольга Іванівна ГАРАФОНОВА
доктор економічних наук , професор, професор кафедри менеджменту
ДВНЗ «Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ORCID ID: 0000-0002-4740-7057
Віктор Андрійович ШПИЛЬОВИЙ
кандидат економічних наук, доцент,
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ORCID ID: 0000-0002-6071-9522
Віра Олексіївна ШПИЛЬОВА
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
ORCID ID: 0000-0002-3891-3804
Вікторія Вікторівна БІЛИК
доктор економічних наук, доцент, навчально науковий інститут педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ORCID ID: 0000-0002-1809-0804

JEL classification: М31; Р13; G34; L21

Анотація

У статті вказано на актуальність формування та реалізації політики розвитку системи Інтернет-маркетингу підприємства, зокрема суб’єктів, які спеціалізуються на наданні споживчих послуг. Наведено результати соціологічного дослідження серед споживачів послуг щодо кількості та якості цифрових комунікаційних каналів, у тому числі тих, якими споживачі послуг користуються, їх задоволеності рівнем та якістю цифрових маркетингових комунікацій підприємств, перспективних засобів цифрових маркетингових комунікацій, переваг застосовуваних інструментів Інтернет-маркетингу. Наведено результати експертного опитування керівників та фахівців суб’єктів господарювання, які надають споживчі послуги з метою ідентифікації безпосереднього інструментарію Інтернет-маркетингу, який застосовується ними. Визначено специфіку застосовуваного підприємствами інструментарію Інтернет-маркетингу. Здійснено факторний аналіз щодо важливості застосування інструментарію Інтернет-маркетингу підприємств та наведено його результати. Розроблено методико-прикладну модель формування продукту для Інтернет-маркетингу підприємства.

Ключові слова: маркетингова політика, Інтернет-маркетинг, цифрові комунікації, маркетинг-мікс, сфера послуг.

Список літератури

  1. Панченко В. А., Баран Р. Я. Перспективні сфери та напрями розвитку туристичного сектора України із застосуванням сучасного маркетингового інструментарію. Вісник Хмельницького національного університету. 2021. № 5. Т. 1. С. 76-81.
  2. Козловський Є. В., Ткаченко Т. І. Особливості управління проектами в сфері туризму на основі застосування механізмів державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 9. С. 78–82.
  3. Васильців Т. Г., Волошин В. І., Васильців В. Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій. Бізнес-інформ, 2018. № 3. С. 329–335.
  4. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Куницька-Іляш М. В. Теоретико-методичні положення державної політики формування сектору цифровізації – основи конкурентоспроможності національної економіки. Науковий вісник Полісся, 2018. № 2 (14). Ч. 2. С. 8–14.
  5. Мульска О. П., Левицька О. О., Куцик В. І. Державна політика забезпечення інноваційних форм зайнятості в умовах цифровізації економіки. Регіональна економіка. 2020. № 3 (97). С. 81–90.
  6. Ляшенко Г., Моткалюк Р. Інтернет-маркетинг та його інструменти. Науковий вісник НУ ДПС України. 2013. Вип. 3(62). С. 59–65.
  7. Вавриш О. Проблеми становлення та перспективи розвитку інтернет-маркетингу в українській економіці. Інноваційна економіка. 2011. № 5. С. 235–237.
  8. Іллященко С. М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій в маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. Т. 1. С. 64–74.
  9. Кінаш А. І. Інтернет-маркетинг – стратегія розвитку сучасних машинобудівних підприємств. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 331–334.

Статтю було отримано 15.03.2022