Журнал «Український журнал прикладної економіки та техніки» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24956-14896ПР від 19.08.2021 року.) є науковим виданням. Статті публікуються українською та англійською мовами (відповідно до оригінального авторського тексту) і обов’язково супроводжуються анотаціями, поданими зазначеними двома мовами.

Журнал виходить 4 рази на рік, обсяг кожного випуску 20-30 ум. друк. арк., формат 60х90/8. Сфера розповсюдження – загальнодержавна. Категорії читачів: наукові працівники, викладачі, аспіранти, студенти.

«Український журнал прикладної економіки та техніки» містить статті теоретичного та прикладного характеру з актуальних питань економічного моделювання, бізнес-діагностики, стратегічного планування, управління активами та вартістю підприємства, забезпечення конкурентоспроможності, ціноутворення, управління потенціалом підприємств, зовнішньоекономічної діяльність, міжнародної економіки, економічної безпеки, маркетингу та логістики, інвестиційної й інноваційної діяльності, принципів та методів управління, керівництва та лідерства, організаційної культури, управління персоналом, моделювання економічних процесів, управління ризиками, державного регулювання економіки, прогнозування економічного розвитку тощо.

 

Засновник видання:

Засновник і видавець: Тернопільський національний економічний університет

Юридична адреса засновника:

Україна, 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (центральний корпус)

Місцезнаходження редакції:

Україна, 46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11 (центральний корпус)