УДК: 332.8(477)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-2-38

Славков Микола Павлович,
аспірант, Національний Науковий Центр «Інститут Аграрної Економіки»
(м. Киів, Україна)
https://orcid.org/0009-0002-2345-549X

JEL classification: M 11, R 31, R 58

У статті поглиблено теоретичні засади побудови організаційно-економічного механізму розвитку сільського будівництва. Розглянуто сутність організаційно-економічного механізму, його структуру, визначено місце економічних та організаційних інструментів. Проаналізовано сутність економічних інструментів та визначено основні особливості використання організаційно-економічного механізму для розвитку сільського житлового будівництва. Конкретизовано основні напрями економічних та організаційних заходів, які необхідно реалізовувати на основі активного застосування доступних для органів державної влади та місцевого самоврядування відповідних інструментів з метою розвитку житлового будівництва у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: організаційно-економічний механізм, житловий фонд, економічні інструменти, сільські території, житлове будівництво, будівельні підприємства, будівельна галузь, відновлення економіки.

Література

  1. Тульчинська С.О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу. Стратегічні пріоритети: наук.-аналітичний щоквартальний зб. НІСД при Президентові України. 2008. № 1(6). С. 89-95.
  2. Хринюк О.С., Дергалюк М.О. Генезис наукової думки щодо поняття «Організаційно-економічний механізм». Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2017. № 14. URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108769.
  3. Дубина М.В., Забаштанський М.М. Організаційно-економічний інструментарій розвитку житлового фонду в Україні. Економіка та суспільство. 2023. № 54. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2732.
  4. Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2004. 428 с.
  5. Нижеголенко К.С. Організаційно-економічний механізм реалізації моделі еколого-збалансованого розвитку сільського регіону. Причорноморські економічні студії. 2020. Випуск 59-2. С. 89-96.
  6. Соколова А.А. Організаційно-економічний механізм функціонування кооперативів в Україні. Вісник КНТЕУ. 2009. № 9. С. 88-96.
  7. Косяк А.П. Організаційно-економічний механізм відновлення міського житлового фонду регіону: автореф. дис. … канд. екон.. наук: 08.00.05. Харків, 2011. 22 с.
  8. Medeiros V., Marques C., Galvão A.R., Braga V. Innovation and entrepreneurship as drivers of economic development: Differences in European economies based on quadruple helix model. Competitiveness Review. 2020. 30. № 5. P. 681-704.
  9. Yunfu X., Aiya L. The relationship between innovative human capital and interprovincial economic growth based on panel data model and spatial econometrics. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2020. 365. URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037704271930384X.

Статтю було отримано 15.03.2024