УДК 316.46.058: 338.21

Ясір Джамаль
аспірант, кафедра менеджменту та бізнесу
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

JEL classification: O 31; M 12

Анотація

Вступ. Сьогодні інновації є однією з ключових стратегічних цілей для більшості компаній, стаючи необхідною умовою для їх виживання й процвітання. Темпи й розповсюдженість інновацій зростають повсюдно і це стосується не лише дослідницько-конструкторських відділів високотехнологічних компаній, але й будь-яких відділів у всіх секторах економіки. Оскільки інновації ґрунтуються на людській творчості, життєво важливим є створення сприятливих умов для плідних інновацій, у тому числі із застосуванням відповідних стилів лідерства.

Мета. Метою статті є опис основних положень методичного підходу до вибору стилю лідерства для управління інноваційною діяльністю на основі розроблених принципів.

Результати. Задачею запропонованого методичного підходу є виявлення рівня необхідної інноваційності для компанії або її частини (відділу, команди), що диктується навколишнім середовищем, поточною інноваційністю компанії і її цілями у сфері інновацій. Далі необхідно обрати стиль лідерства для управління інноваційною діяльністю, що відповідає рівню необхідної інноваційності. При цьому стиль лідерства розглядається як поєднання 15-ти детермінант, які повинні бути оцінені за допомогою анкети, а потім узгоджені з необхідним рівнем інноваційності. Для вирішення останнього завдання надається перелік рекомендацій.

Висновки. Наданий методичний підхід до вибору стилю лідерства для управління інноваційною діяльністю дозволяє узгодити стиль лідерства, розглянутий у розрізі 15-ти детермінант, з рівнем необхідної інноваційності компанії, відділу або команди.

Ключові слова: лідерство; стиль лідерства; вибір стилю лідерства; управління інноваційною діяльністю.

Literature

  1. Ringel M., Taylor A., Zablit H. The Most Innovative Companies 2015: Four Factors that Differentiate Leaders. BCG website. URL: https://media-publications.bcg.com/MIC/BCG-Most-Innovative-Companies-2015-Nov-2015.pdf.
  2. World Intellectual Property Indicators 2017 / WIPO. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2017. 226 p.
  3. Dobbs R., Manyika J., Woetzel J. The four global forces breaking all the trends. McKinsey & Company website. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-four-global-forces-breaking-all-the-trends.
  4. Lewin K., Lippitt R., White R. K. Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates. Journal of Social Psychology. 1939. Vol. 10. P. 271–301.
  5. House R. J., Mitchell T. R. Path-goal theory of leadership. Journal of Contemporary Business. 1974. Issue 3. P. l–97.
  6. Likert R. The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967. 258 p.
  7. Hersey P., Blanchard K. Management of Organizational Behaviour: Utilizing Human Resources. Upper Saddle River: Prentice-Hall, 147 p.
  8. Jamal, Y. Principles of choosing the leadership style for innovation activity management. Ukrainian Journal of Applied Economics. 2018. Volume 3. № 2. P. 232 – 238.
  9. Kotlyk A. V., Jamal Y. Methodical approach to analysis of volatility, uncertainty, complexity and ambiguity of the external environment. Actual problems of innovative economy. 2018. № 4. P. 65–69.

Статтю було отримано 10.07.2018