УДК339.168.6:338.47

Олексій Геннадійович КУХАРЧИК
здобувач Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон)

Анотація

Вступ. Особливий характер міжнародної торгівлі, невід’ємним елементом якої є переміщення товару від продавця до покупця, потребує на сучасному етапі участі великої кількості посередників, без яких практично не може бути початий і закінчений складний процес перевезення вантажів.

Метою статті є дослідження сутності перспектив розвитку логістичних технологій в системі транспортних перевезень Причорноморського регіону.

Результати. Здійснення транспортного процесу неможливо без належного берегового обслуговування як вантажовласників, так і судновласників цілою низкою посередницьких операцій. За родом своєї діяльності посередництво на морському транспорті в експлуатаційно-комерційному аспекті виявляється головним чином у таких сферах, як фрахтування тоннажу, суднове агентування, транспортно-експедиторське обслуговування й ін.

Висновки. Розвиток мультимодальних (комбінованих) перевезень є перспективним напрямом розбудови транспортної системи Причорноморського регіону, оскільки дозволяє значно збільшити обсяги перевезень його територією за участю транспортних компаній, сприяючи підвищенню конкурентоспроможності регіону на національному та світовому ринку транспортних послуг, розвитку мережі існуючих транспортних коридорів, інтеграції транспортної інфраструктури України до світової транспортної системи.

Для підвищення рівня економічної стійкості мультимодального регіонального кластера в нього повинні залучатися характерні для даного регіону суспільні блага або вигоди, пов’язані з близькістю розташування компаній, особистими контактами, міцними й постійними зв’язками, а також з можливістю доступу до інформації «з середини».

Ключові слова: транспортні перевезення, портова діяльність, кластер, інтермодальні перевезення, мультимодальні перевезення, логістика, вантажоодержувач.

Список літератури

 1. БурмистровМ. М. Мировое морское судоходство. М.: Транспорт, 1979. 280 с.
 2. КулаєвЮ. Ф. Виробничо-транспортна інфраструктура – основа розвитку ринкової економіки. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. Київ: КМУЦА, 1996. 200 с.
 3. Котлубай О. М. Теорія і методологія розвитку транспортно-технологічних систем перевезення вантажів.Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. 200 с.
 4. Тарасенко В. Территориальные кластеры: Семь инструментов управления. М.: Альпина Паблишер, 2015. 201 с.
 5. Крыжановский С. В. Морские торговые порты Украины в рыночных условиях. Одесса: Астопринт, 2008. 184 с.
 6. Войнаренко М. П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні. Економіст. 2000. №1. С.15-21.
 7. Тараканов Н. Л. Региональные логистические системы: проблемы формирования и развития: монография. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2013. 312 с.
 8. Лагодієнко В. В., Корнієцький О. В. Логістика по-японськи: підвищення ефективності діяльності підприємств. Культура народов Причерноморья. №275. С. 207-210.
 9. Конкурентоспроможність та сталий розвиток морегосподарського комплексу України [Ільченко С. В., Кухарчик В. Г. та інші]; за ред. О. М. Котлубая. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. 427 с.
 10. Лагодиенко В. В., Корниецкий А. В. Понятие сущности и функций управления в логистических системах. Балтийский гуманитарный журнал. 2014. №4(9).
  С. 145-147.
 11. Лимонов Э. Л. Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки. СПб: Иформиацонный центр «Выбор», 2001. 416 с.
 12. Лагодиенко В. В., Корниецкий А. В. Методические принципы логистической системы управления материальными потоками. Карельский научный журнал. 2014. №4(9). С.119-121.

Статтю було отримано 10.07.2018