УДК: 338.432:631.145:631.1.027

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-13

Дейнега Інна Олександрівна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет
https://orcid.org/0000-0001-5006-190X
Якубовська Наталія Василівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та управління бізнесом, Рівненський державний гуманітарний університет
https://orcid.org/0000-0002-3658-8075

JEL classification: Q 13

Метою статті є розкриття специфіки реалізації збутової діяльності аграрних підприємств з урахуванням маркетингових підходів до їх управління. Доведено, що збутова діяльність аграрних підприємств має свої особливості, які обумовлені насамперед специфікою продукції, ринку та стану виробничих систем. Відзначено, що на реалізацію збутової політики аграрних підприємств має негативний вплив ряд чинників, більшість із яких пов’язана з успадкованими проблемами вітчизняного агробізнесу. Відмінності в організації сільськогосподарського виробництва проєктуються й на організацію збутової діяльності підприємств. З метою забезпечення високих рівнів доходів представників аграрного бізнесу рекомендовано впроваджувати методи прямого маркетингу, використовуючи потенціал соціальних мереж та Інтернет.

Ключові слова: збут, збутова діяльність аграрних підприємств, маркетингові інструменти, канали розподілу, ланцюг створення вартості.

Література

 1. Амеліна І.В., Дмитренко О.І. Теоретичні основи менеджменту збуту продукції підприємства. Економіка і регіон. 2021. № 4 (83). С. 38-44. URL:http://surl.li/qdhbv.
 2. Гарматюк О.В. Сучасна система збуту продукції підприємств. Інтелект ХХІ. 2018. № 3. URL:http://surl.li/nggac.
 3. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Іваночко Н.В. Особливості формування механізму управління збутовою діяльністю підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2017. № 18. С. 214-218. URL:http://surl.li/qdhbt.
 5. Козуб В.О., Уварова А.Є. Управління збутовою діяльністю підприємства на зовнішньому ринку. Науковий вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту: зб. наукових праць. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Випуск 34. С. 18-23. URL:http://surl.li/efpjo.
 6. Кубрак Н.Р., Рудик О.О., Косар Н.С. Перспективи розвитку каналів розподілу сільськогосподарської продукції України. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.Ґжицького. 2014. Том 16. № 1 (1). С. 285-291. URL: http://surl.li/qdhck.
 7. Обозна В.В. Аналіз поняття «збут» та його роль в системі управління сільськогосподарським підприємством. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2017. Випуск 25. Частина 1. URL: http://surl.li/qdhcf.
 8. Про схвалення Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Розпорядження КМУ № 806-р від 17.10.2013. URL: http://surl.li/qdhcp.
 9. Проект плану відновлення України. Матеріали робочої групи «нова аграрна політика». 2022. 23 с. URL: http://surl.li/gglaw.
 10. Россоха В.В. Управління господарською діяльністю аграрних підприємств та її збутова політика. Економіка АПК. 2016. № 8. URL: http://surl.li/qdhbn.
 11. Терент’єва Н.В. Управління збутовою діяльністю в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://surl.li/qdhbz.
 12. У Раді пояснили, чому гречка подешевшала, а картопля подорожчала. AgroPortal. URL: http://surl.li/qdhcx.
 13. Шпилик С. Управління збутовою діяльністю підприємства. Галицький економічний вісник. 2012. № 4 (37). С. 88-95. URL: http://surl.li/gnitg.
 14. Direct Marketing. What is Sustainable Agriculture? UC Division of Agriculture and Natural Resources. 2017. URL: http://surl.li/qdhdi.
 15. Crawford I.M. Agricultural and food marketing management. FAO. 1997. 290 р. URL: http://surl.li/qdhdb.

Статтю було отримано 17.12.2023