УДК: 303.722.4:332

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-26

Станіслав Сергійович Мунька
аспірант кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
ORCID ID: 0000-0002-3811-4981
E-mail: munkastas@gmail.com

JEL classification: E22

Анотація

Вступ. На сучасному етапі розвитку світових економічних відносин інвестиційна діяльність відіграє роль важливої складової. Інвестиції виступають важливим фактором економічного зростання будь‑якої країни. Можна констатувати, що інвестиційний потік сильно корельований з інвестиційною привабливістю. У зв’язку з цим покращення інвестиційної привабливості є ключовим завданням економіки. В науковій літературі існує велика кількість методів визначення інвестиційної привабливості, більшість з яких застосовують рейтинговий підхід та статистичний аналіз.

Метою статті є визначення інвестиційної привабливості Черкаської області.

Результати. Схарактеризовано сутність поняття інвестиційної привабливості регіону. Проаналізовано в динаміці інвестиційну привабливість Черкаської області на основі показників економічного розвитку. Визначено вектор інвестиційного та економічного розвитку регіону за 2015 – 2020 роки. Досліджено джерела фінансування та напрями вкладення капітальних інвестицій в регіоні. Знайдено спеціалізацію та найбільш інвестиційно привабливі галузі Черкаської області. Визначено фактори негативного впливу на інвестиційну привабливість регіону.

Висновки. За результатами проведеного дослідження визначено Черкаську область як інвестиційно привабливий регіон, оскільки динаміка головних економічних показників має тенденцію до зростання. Більшість капітальних інвестицій в регіоні здійснюється власним коштом підприємств. Найбільш інвестиційно привабливими галузями економіки регіону виступають сільське господарство та промисловість. Значна кількість капітальних інвестицій регіону надходить у державне управління та оборону. Органам місцевої влади доцільно звернути увагу на малу кількість інвестиційних надходжень у такі галузі, як освіта та охорона здоров’я. Описаний у дослідженні метод визначення інвестиційної привабливості шляхом аналізу низки економічних показників у динаміці доцільно застосовувати до всіх регіонів України. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці методології визначення та створенні методів покращення інвестиційної привабливості на різних рівнях.

Ключові слова: інвестиційна привабливість регіону, економічний розвиток, капітальні інвестиції, спеціалізація, валовий регіональний продукт, суб’єкти господарювання, іноземні інвестиції, Черкаська область.

Список літератури

 1. Рзаєв Г. І., Вакулова В. О. Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи їх використання в економічному аналізі. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». № 3(1). С. 137 – 143.
 2. Сталінська О. А. Оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины. Економіст. № 9. С. 68 – 72.
 3. Носова О. В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи. Економіка і прогнозування. 2003. № 3. С.119-137.
 4. Гуткевич С. А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора
  экономики. К.: Изд-во Европ. ун-та. 2003. 251 с.
 5. Гостєва О. Ю. Інвестиційна привабливість як складова сталого розвитку. Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова. С. 195 – 199.
 6. Машлій Г. Б. Регіональний розвиток в Україні: стан, виклики та проблеми інвестиційного забезпечення. Актуальні проблеми публічного управління та адміністрування: Колективна монографія. С. 109 – 127.
 7. Алымов А. Н., Емченко В. Н. Конкурентоспособность национальной экономики. К. Препр. НАН Украины. Ин-т экономики. 2001. 59 с.
 8. Черкаська область. Вікіпедія: вебсайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
 9. Державна служба статистики України: офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 10. Програма економічного і соціального розвитку Черкаської області на 2021 рік: офіційний сайт. URL: https://www.oblradack.gov.ua/oblasn-programi

Статтю було отримано 18.01.2021