УДК 338.47:656

Олександр Владиславович КОРНІЄЦЬКИЙ
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Стаття присвячена оцінці методичних підходів, які можуть використовуватися в країні для вибору оптимального інвестиційного механізму будівництва автомобільної дороги на принципах державно-приватного партнерства, з позицій встановлених норм. Розглядається й аналізуються методичні підходи, розроблені автодором, для порівняльної оцінки ефективності механізму державного замовлення і механізмів державно-приватного партнерства, які передбачають використання автомобільної дороги на безоплатній і платній основі. Критерії бюджетної та економічної ефективності не дозволяють не враховувати при розгляді неефективні проекти і механізми, а критерій фінансової ефективності може містити безпідставні виключення реалізованих механізмів, що забезпечують значні вигоди для суспільства в цілому. Результати показали, що критерій оптимальності інвестиційного механізму будівництва автомобільної дороги не повністю забезпечує вибір варіанту реалізації проекту, який відповідає інтересам суспільства в нашій країні в цілому.

Список літератури

  1. Державно-приватне партнерство: теорія і практика / В. Г. Варнавский, А. В. Кли-менко, В. А. Корольов та ін. М., 2010. 287 с.
  2. Вдовенко Ю. С. Економіко-правова сутність концесії: методологічний аспект. Економіка і управління : зб. наук. пр. Київського університету економіки і технологій транспорту. К., 2004. Вип. 6. С. 62-69.
  3. Про державно-приватне партнерство: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 524.
  4. Нейкова І. С. Державно-приватне партнерство як складова інвестиційного механізму інноваційного розвитку. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). № 1 (48). С. 152-160.
  5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Режим доступу: http:www.ukrstat.gov.ua.
  6. Папп Н. В. Інструменти державно-приватного партнерства. Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2010. С. 109.
  7. Кизим А. А., Ісаулова С. С. Модель взаємодії регіональних суб’єктів транспортно-логістичної системи при координації логістичних центрів з віртуальними процедурами. Підходи до оцінки вартості віртуальної транспортної логістики. Фінанси і кредит. 2004. № 10. С. 54-60.

Статтю було отримано 02.10.2018