УДК: 339.13.637.5

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-14

Ірина Анатоліївна МАРКІНА
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
ORCID ID: 0000-0003-2815-4223
E-mail: iryna.markina@pdaa.edu.ua
Євгенія Леонідівна БОЛЬШАКОВА
здобувач кафедри менеджменту, Полтавська державна аграрна академія
E-mail: iriska7@ukr.net

JEL classification: Q12; Q13

Анотація

На підґрунті аналітичного дослідження виявлено особливості функціонування підприємств м’ясопереробної галузі України; досліджено кількісні та якісні тенденції стану ринку м’яса та м’ясної продукції в Україні; визначено чинники, що впливають на перспективи його розвитку. В статі вказано, що виробництво м’яса великої рогатої худоби в Україні щорічно скорочується і є збитковим протягом 20 останніх років. Разом з тим, доведено, що м’ясна галузь в Україні має значні резерви та великі перспективи розвитку, успішна реалізація яких можлива лише за умови подолання негативних явищ і процесів у аграрному секторі. В статі досліджено, що за останній рік, спостерігається певне зростання виробництва м’яса, але при цьому помітно скорочення виробництва яловичини, телятини й свинини та збільшення виробництва м’яса птиці. Висвітлено головні проблеми галузі та окреслено шляхи їх подолання в сучасних умовах господарювання.

Виділені основні лідери виробників м’ясної продукції в Україні. Розглянута динаміка поголів’я птиці та виробництва цього виду м’ясу. Розглянуто структура вирощування худоби сільськогосподарськими підприємствами і приватними господарствами. Надано динаміка структури виробництва м’яса в Україні за видами у порівнянні 2014 та 2018 роки. Бажана місткість ринку, яка б могла задовольнити потреби українців у раціональній нормі споживання м’ясопродуктів, складає 3,432 млрд тон, однак фактич-ний рівень споживання досягає лише 2,295 млрд тон, що складає 66,9 % від раціонального показника. Визначено, що серед основних дієвих шляхів забезпечення ринкової ємності є: підвищення доступності товарів шляхом введення індивідуальної допомоги малозабезпеченим категоріям населення; збільшення рівня вживання продуктів поза межами дому, що викличе необхідність підвищення реальної заробітної плати; ліквідація на продовольчих ринках продуктообміну, що не є еквівалентним; розробка збалансованого асортименту продукції на підприємствах м’ясопереробної галузі.


Ключові слова:
м’ясопереробні підприємства, ринок м’яса і м’ясної продукції, виробництво м’яса і м’ясної продукції, м’ясо птиці, індичатина.

Список літератури

 1. Виробництво яловичини в світі скоротиться на 1,5 %. URL: http://ucab.ua/ua/ pres_sluzhba/novosti/virobnitstvo_yalovichini_v_sviti_skorotitsa_na_19/
 2. Денисенко М. П. Проблеми та перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні. Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
 3. Особенности и перспективы развития рынка мяса и мясопродуктов. URL: http://www.meat. com.ua/
 4. Україна посідає 85-е місце в світі за споживанням м’яса на душу населення. URL: http://shuvar.com/
 5. Шпичак О. М., Боднар О. В., Копитець Н. Г. [та ін.]. Ринок м’яса великої рогатої худоби. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/2015 маркетинговий рік; за ред. О. М. Шпичака. Київ: ННЦ ІАЕ, 2014. Вип. 21. С. 168-191.
 6. Bastian Ch., Bailey D. V., Menkhaus D., Glover T. Today’s Changing Meat Industry and Tomorrow’s Beef Sector. URL: https://ag.arizona.edu/
 7. Galyean M., Ponce Ch., Schutz J. The future of beef production in North America. URL: https://www.animalsciencepublications.org/
 8. Гладій М. В., Саблук П. Т., Копитець Н. Г. [та ін.]. Розвиток м’ясо-продуктового підкомплексу України : монографія ; за ред. М. В. Гладія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 354 с.
 9. Матеріали сайту Відділу сільського господарства уряду США. URL: www.usda.gov/
 10. Огляд м’ясопереробної галузі у світі. URL: http://www.bakertilly.ua/media/pdf/ BT Meat2019.pdf
 11. Присяжнюк М. В., Зубець М. В., Саблук П. Т. [та ін.]. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку); за ред. М. В. Присяжнюка [та ін.]. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
 12. Штрубенгоф Х. В. Ринок свинини – реальні можливості для України. URL: www.svynarstvo.in.ua/

Статтю було отримано 08.09.2019