УДК 338.746.1

Олексій Васильович ГАВРИЛЕНКО
здобувач Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

JEL classification: Q14

Анотація

Вступ. Підприємства у процесі здійснення своєї діяльності повинні звітувати про свої економічні результати відповідним державним органам. Дана інформація є основою для визначення величини податкових зобов’язань таких підприємств. З метою запобігання недотримання вимог стосовно подання фінансово-господарської інформації державою повинен здійснюватися постійний моніторинг та контроль за даною інформацією.

Метою статті є дослідження специфіки здійснення моніторингу і контролю економічних результатів в процесі управління аграрними підприємствами.

Результати. Обґрунтовано важливість здійснення фінансового контролю і моніторингу діяльності аграрних підприємств на державному урівні. Виділено об’єкти державного контролю за фінансовими результатами підприємств. Відзначено важливість отримання державними органами контролю правдивої облікової інформації. Сформовано перелік дій для організації підрозділу на підприємстві для здійснення контролю та моніторингу. Визначено головне завдання технології контролю за економічними результатами діяльності аграрних підприємств. Відзначено роль даних бухгалтерського обліку у процесі контролю. Окреслено завдання, які поєднують системи контролю і аналізу на підприємстві. Узагальнено основні етапи процесу економічного контролю. Визначено мету здійснення контролю. Визначено основні завдання фінансової служби на аграрному підприємстві. Виділено функції фінансових працівників. Наголошено на важливості виконання фінансового плану. Розкрито сутність аналізу та контролю різних ділянок обліку аграрного підприємства.

Висновки. Здійснення контролю та моніторингу економічних результатів діяльності необхідне і для відповідних державних органів, і для самого підприємства. Це сприяє формуванню правдивої інформації про податкові зобов’язання та ефективність діяльності аграрних підприємств. У якості забезпечення подання підприємствами достовірної інформації до органів державного контролю пропонується використання відповідних санкцій.

Ключові слова: моніторинг, контроль, аналіз, аграрне підприємство, господарська діяльність, результати діяльності.

Список літератури

  1. Погорєлова Т. В. Моніторинг як статистичний метод дослідження фінансових результатів підприємств. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. № 2. С. 179–186.
  2. Козуб В. О. Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі. БізнесІнформ. 2013. № 2. С. 163–168.
  3. Галіцин В. К., Суслов О. П., Самченко Н. К. Концептуальні засади моніторингу. Бізнес-Інформ. 2013. № 9. С. 330–335.
  4. Андросова Т. В., Круглова О. А., Козуб В. О. Світовий та вітчизняний досвід визначення фінансового результату як об’єкта моніторингу на торговельному підприємстві. Проблеми економіки. 2014. № 3. С. 194–201.
  5. Кравчук А. О., Карбанов  О.В. Діагностика та моніторинг діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 4. С. 56-64.
  6. Зубчик С. М. Формування внутрішньогосподарського контролю як складової економічних наук. Економічні науки. 2013. Випуск 10(2). С. 95-107.
  7. Крюкова О. І. Внутрішній контроль в системі управління підприємствами АПВ. Аграрний вісник Причорномор’я. 2014. № 75. С.67.
  8. Галич О. А. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління аграрних підприємств. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/26.pdf

Статтю було отримано 03.12.2018