УДК: 331.101.262

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2022-1-26

Сергій Валентинович РУДЕНКО
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування
Державний біотехнологічний університет
ORCID ID: 0000-0002-2874-1957

JEL classification: Q11; Q19

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку галузі коноплярства в Україні. Встановлено, що вирощування технічної коноплі є перспективною нішою та може стати трампліном, який забезпечить успішний старт для розвитку малих та середніх фермерських господарств в Україні. Наведено порівняння ключових показників з країнами-лідерами у виробництві продукції коноплярства. Лідери з виробництва конопляної продукції: Китай, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, країни Азії і Латинської Америки. Розроблено методичні і практичні рекомендації щодо організаційно-економічних засад розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні. Встановлено основні проблеми галузі коноплярста, наведено шляхи їх вирішення, а також наслідки до запропонованих заходів. До основних проблем належить: встановлення до технічних конопель як сільськогосподарської культури ліцензійних вимог, еквівалентних наркотичним засобам і психотропним речовинам; надмірне регулювання та контроль правоохоронними органами господарської діяльності, пов’язаної з технічними коноплями; гранично допустимий рівень ТГК у технічних коноплях; наявність квотування посівів технічних конопель; надмірний контроль держави під час знищення залишків технічних конопель; неврегульованість господарської діяльності та обігу технічних конопель, зокрема, продуктів їх переробки та ін. Запропоновано такі шляхи щодо розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні: усунення надмірного контролю правоохоронних органів за господарською діяльністю, пов’язаною із обігом технічних конопель; скасування контролю держави за обігом, у т.ч. знищенням залишків технічних конопель;скасування квотування посівів технічних конопель; виведення технічних конопель з-під загального регулювання про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори; спрощення умов ліцензування виробництва продукції коноплярства; підвищення гранично допустимого рівню ТГК в технічних коноплях принаймні до 0,2%; визначення на законодавчому рівні видів діяльності з культивування технічних конопель, закріпивши відповідний код КВЕД, а також визначення кодів УКТЗЕД на всі види товарів та продуктів на основі технічних конопель.

Ключові слова: коноплярство, технічні коноплі, нішеві культури, ефективність, організаційно-економічні засади розвитку.

Список літератури

  1. Бойко Г.А., Чурсіна Л.А., Кузьміна Т.О. Аналіз сучасного світового та вітчизняного ринку текстильної продукції з конопляного волокна. Товарознавчий вісник. 2017. Вип. 10. С. 45-51.
  2. Гілязетдінов Р.Н., Жуплатова Л.М., Мохер Ю.В. Наукове забезпечення галузей льонарства і коноплярства. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. № 3(8). С. 3-13.
  3. Маринченко І.О., Примаков О.А. Економічні аспекти виробництва конопель. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. № 4 (9). С. 127-136.
  4. Марченко Ж.Ю. Напрями використання коноплепродукції у світі. Луб’яні та технічні культури : зб. наук. пр. 2015. № 4 (9). С. 159-166.
  5. Михайлова Л.І., Коренівська Л.В. Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні. Економіка АПК. № 9. С. 30-39.
  6. Михайлова Л.І., Коренівська Л.В. Оцінка економічного потенціалу виробництва продукції коноплярства в Україні. Економіка АПК. 2020. № 1. С. 33-45.
  7. Семак Б.Б. Наукові засади формування ринку рослинної технічної сировини та його окремих сегментів в Україні: монографія. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. 512 с.
  8. Швороб Г.М. Удосконалення управління розвитком коноплепереробних підприємств: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Херсон, 2010. 231 с.
  9. Зелена книга. Ринок технічних конопель. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/59/54/a3/1e/regulation.gov.ua_Green%20Book_More%20transparent%20regulation%20of%20industrial%20hemp%20in%20Ukraine.pdf.
  10. Обзор рынка технической конопли, семян и продуктов переработки в Украине. URL: https://inventure.com.ua/analytics/investments/obzor-rynka-tehnicheskoj-konopli-semyan-i-produktov-pererabotki-v-ukraine.

Статтю було отримано 21.01.2022