УДК 334-044.247:338.47

Наталя Дмитрівна МАСЛІЙ
к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: masliy.natalia@gmail.com
Віталій Сергійович НІЦЕНКО
д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування,
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
E-mail: vitaliinitsenko@gmail.com

JEL classification: L 22

Анотація

Партнерські відносини виступають головним вектором розвитку сфери зв’язку й інформатизації. Партнерство повинно проявлятися у досягненні рівноправних взаємовигідних відносин між партнерами у досягненні спільної мети. Вибір бізнес-партнера ґрунтується на таких критеріях: надійність, стійкість й якісність. Складовими потенціалу інтеграції інтересів мають виступати фінансова, клієнтська, бізнес-процесна й інтелектуальна, які необхідні для оцінки надійності бізнес-партнера. При інтеграції підприємств сфери зв’язку й інформатизації доцільно проводити аналіз за такими аспектами діяльності потенційного бізнес-партнера як: соціокультурний, науково-технологічний, організаційний, фінансово-економічний, територіальний та юридичний.

Ключові слова: партнерські відносини, бізнес-партнерство, інтеграція, сфера зв’язку, інформатизація.

Список літератури

  1. Иванова Р. Х. Маркетинг партнёрских отношений как важнейшая составляющая бизнеса. Бизнес Информ. 2006. № 7. С. 76–81.
  2. Корчунов Д. Организация процессов по работе с клиентами. Отдел маркетинга. 2005. №3. С. 24–26.
  3. Карделл С. Стратегическое сотрудничество : Креативный бизнес-курс: пер. с англ. К. Ткаченко. М. : ФАИР-ПРЕСС. 2004, 256 с.
  4. Портер М. Конкуренция : пер с англ. М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. 608с.
  5. БалабаницьА. В. Методологічні засади формування стратегічного партнерства в полі маркетингової взаємодії підприємств. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі. № 3. С. 82-93.
  6. КузнєцоваК. О., Храмцова М. В. Особливості пошуку зарубіжних партнерів для здійснення міжнародної діяльності підприємств інформаціно-комунікаційної галузі. Актуальні проблеми економіки та управління. № 13. URL: http://ape.fmm.kpi.ua/article/view/153854/153429.
  7. ЛітітанскасІ. Ю. Методи дослідження існуючих та потенційних партнерів підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 2. С. 194-200.
  8. ОльшевськийІ. Як знайти «свого» бізнес-партнера. Інтерфакс-Україна. 20 липня 2017. URL: https://biz.nv.ua/experts/kak-najti-svoego-biznes-partnera-1517181.html.
  9. Wilson T. and Jantrania S. Understanding the value of a relationship. Understanding Business Markets: Interaction, Relationships and Networks. Second edition. L. : The Dryder Press. 1997. Р. 288-304.

Статтю було отримано 23.06.2018