УДК: 658.8

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2023-4-25

Андрусів Уляна Ярославівна,
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
https://orcid.org/0000-0003-1793-0936
Зелінська Галина Олексіївна,
доктор економічних наук, професор, професор кафедри прикладної економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
https://orcid.org/0000-0003-2175-4883
Лагодієнко Володимир Вікторович,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі, Одеський національний технологічний університету
https://orcid.org/0000-0001-9768-5488

JEL classification: M10; Z10; Z11

Загострення трансформаційних суперечностей під впливом дії глобалізаційних та інтеграційних процесів актуалізували необхідність формування нової парадигми суспільного розвитку. В Україні актуалізувалася проблема соціально відповідальної поведінки суб’єктів господарювання, зокрема системи освіти, що виражається насамперед через підготовку сучасного фахівця. Ще до початку широкомасштабної війни, розпочатої росією у лютому 2022 р., у державі спостерігалися позитивні процеси до розширення соціальної відповідальності серед бізнес-структур, що виражалося у спільній проєктній, освітній, грантовій діяльності. Водночас варто зазначити, що корпоративна соціальна відповідальність здебільшого мала декларативний характер. В умовах воєнних дій і наявності економічної кризи більшість вітчизняних суб’єктів господарювання  швидко, вимушено або поступово змушені були  згортати свої благодійні та соціальні проєкти. На противагу наявним дослідженням у частині соціальної відповідальності суб’єктів господарювання пропонується здійснювати оцінювання ефективності їхнього функціонування за окремими складовими, враховуючи при цьому освітній компонент. У роботі використано інструментарій економічного аналізу, що дало змогу покроково оцінити ефективність соціально відповідальної поведінки суб’єкта господарювання. Практична цінність дослідження полягає у встановленні взаємозв’язку між різними учасниками ринкових відносин з врахуванням соціальної відповідальності кожного за результати своєї діяльності.

Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна відповідальність,  суб’єкт господарювання, Україна,  бізнес-структури, освіта.

Література

 1. Catalao L.M., Branca A.S., Pimentel L.V. International Social Comparisons of Corporate Responsibility. Int J Econ Manag Sci. 2016. №5. Р.
 2. Gao Y., Hafsi T. Government intervention, peers’ giving and corporate philanthropy: Evidence from Chinese private SMEs. Journal of Business Ethics. №132(2). Р. 433-447.
 3. Karassin O., Bar-Haim A. Multilevel corporate environmental responsibility. Journal of Environmental Management. №183. Р. 110-120.
 4. Wan P., Chen X., Ke Y. Does corporate integrity culture matter to corporate social responsibility? evidence from China. Journal of Cleaner Production. 259.
 5. Jiang F., Kim K.A., Ma Y., Nofsinger J.R., Shi B. Corporate culture and Investment–Cash flow sensitivity. Journal of Business Ethics. №154(2). Р. 425-439.
 6. Kucharska W., Kowalczyk R. How to achieve sustainability? Employee’s point of view on company’s culture and CSR practice. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. №26(2). Р. 453-467.
 7. Kowalczyk R., Kucharska W. Corporate social responsibility practices incomes and outcomes: Stakeholders’ pressure, culture, employee commitment, corporate reputation, and brand performance. A Polish–German cross-country study. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. №27(2). Р. 595-615.
 8. Aljarah A., Ibrahim B. The robustness of corporate social responsibility and brand loyalty relation: A meta-analytic examination. Journal of Promotion Management. Р. 1038-1072.
 9. Karassin O., Bar-Haim A. How regulation effects corporate social responsibility: Corporate environmental performance under different regulatory scenarios. World Political Science. №15(1). Р. 25-53.
 10. Ketprapakorn N., Kantabutra S. Culture development for sustainable SMEs: Toward a behavioral theory. Sustainability (Switzerland). №11(9).
 11. Пушак Я.Я., Лагодієнко В.В. Соціальна відповідальність підприємств харчової промисловості як основа інноваційного розвитку сучасної економіки. Актуальні проблеми інноваційної економіки. № 3. С. 27-36.
 12. Zelinska H., Andrusiv U., Galtsova O., Dmytrechenko M. Management of Social Risks and their Impact on the Spheres of Human Life in the Conditions of Sustainable Development of Ukraine. Problemy ekorozwoju. №16(2). Р. 116-124
 13. Zelinska H., Andrusiv U., Daliak N., Dovgal O., Lagodiienko V. Sustainable Development: Trends in Ukraine and the World. Journal Of Environmental Management and Tourism. 2021. №12(5). Р. 1179-1187.
 14. Hryshyna L.А. Corporate social responsibility of enterprises: foreign and domestic experience. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International Economic Relations and the World 2016. №10 (1). Р. 99-102.
 15. Corporate Social Responsibility Statement, 2022, 17. URL: https://trinitycarefoundation.org/csrprogrammesindia/?gclid=Cj0KCQiAsburBhCIARIsAExmsu7mlMYAAXarPiF6iRLWFyErULskK-LZGghEHN9wKXdCvGdGSYcD-nIaApinEALw_wcB

Статтю було отримано 18.09.2023