УДК: 379.85(510)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-1-43

Добрянська Наталя Анатоліївна,
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Одеський національний технологічний університет
Лебедєва Віра Василівна,
доктор економічних наук, професор кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Одеський національний технологічний університет
Крупіца Ірина Вікторівна,
кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та рекреації
Одеський національний технологічний університет
Шашина Анастасія Вікторівна,
здобувачка ступеня магістр спец. 242 «Туризм»
Одеський національний технологічний університет

JEL classification: H51; I10; L83

Міжнародний туризм – один із важливих механізмів включення економіки Китаю у світове господарство. Внутрішній туризм, за масштабами розвитку якого Китай входить до числа світових лідерів. Все це робить дослідження специфічних рис розвитку туризму в Китаї дуже актуальним. Китай встановлює внутрішні та міжнародні стандарти та нормативи для регулювання туристичної галузі. Законодавство включає в себе правила безпеки та якості послуг, візові вимоги, а також заходи щодо збереження природних та культурних ресурсів. Китай є членом міжнародних туристичних організацій, таких як Всесвітня туристична організація (UNWTO), що виступає компонентом обміну досвідом та впровадженням міжнародних стандартів. Китай враховує міжнародні стандарти та найкращі практики у сфері, щоб підняти якість послуг, забезпечити безпеку та комфорт туристам. Китай активно розвиває як внутрішній, так і міжнародний туризм. Це надає бажання розвивати власні туристичні ресурси та привертати увагу іноземних відвідувачів. Китай здійснює заходи з контролю та стандартизації туристичної діяльності через ліцензування та інші механізми. Це спрямовано на забезпечення якості та безпеки туристичних послуг. Стратегія розвитку туризму в Китаї також сприяє включенню культурного обміну через туризм, що посилює взаєморозуміння та розвиток дипломатичних відносин. З огляду на важливість екологічної стійкості Китай враховує заходи для збереження природних ресурсів та природних місць. Загалом міжнародне регулювання туристичної діяльності в Китаї підкреслює бажання країни забезпечити стабільний, безпечний та сталий розвиток туризму, сприяючи як внутрішньому, так і міжнародному туризму. Враховуючи ці аспекти, можна сказати, що Китай виявляє зацікавленість у співпраці з міжнародним співтовариством та дотриманні міжнародних стандартів для підвищення конкурентоспроможності свого туристичного сектору, забезпечення задоволення та безпеки туристів.

Ключові слова: туризм, Китай, міжнародне регулювання, подолання бідності, внутрішній та зовнішній туризм.

Література

 1. Гомов Д.В. Туристична індустрія Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку (за матеріалами інтернет-джерел). URL: http://pritsak-center.com/book/Issue_2-3/45_Gomov.doc.
 2. Комар Н.В. Фактори туристичної привабливості Китаю. Вісник асоціації докторів філософії України. 2019. № 1. URL: http://aphd.ua/publication-40/.
 3. Єрмаченко В.Є. Перспективи застосування у вітчизняній економіці досвіду перетворень туристичної галузі Китаю. Чернігівський науковий часопис. Серія 1: Економіка і управління. 2019. № 1. С. 25–38.
 4. Парфіненко А.Ю. Туристична політика зарубіжних країн: підручник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 220 с.
 5. China National Tourism Administration. URL: https://www.travelchinaguide.com/tourism/2015statistics/outbound.html.
 6. Forum «Countries and Their Cultures». URL: http://www.everyculture. com/Bo-Co/China.html.
 7. Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2017 National Economic and Social Development. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201802/t20180228_1585666.html.
 8. Xu F., Wang S. China’s Outbound Tourism-Emerging Trends and Features in the Second Decade of the 21st Century. Perspectives in Asian Leisure and Tourism. 2014. Vol. 2. Issue 1. P. 1-
 9. Dobrianska N., Sarkisian G., Krupitsa I., Byrka Analysis of the international market of enotourism services. Food Industry Economics. 2022. № 14(1). Р. 80-85. DOI: https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2271.
 10. Lagodiienko V., Sarkisian H., Dobrianska N., Krupitsa I., Bairachna O., Shepeleva O. Green Tourism as a Component of Sustain-able Development of the Region. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Developmente. 2022. Vol. 44. № 3. Р. 254-262. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2022.26.
 11. Китай чорно-білі фото. URL: https://www.google.com/search.

Статтю було отримано 14.01.2024