УДК: 338.012+655.4 (G)

DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-1-9

Мурат Абдикасович Садиков
доктор економічних наук, професор, професор кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID ID: 0000-0003-1249-2359
E-mail: mas1212@ukr.net
Володимир Борисович Родченко
доктор економічних наук, професор, заступник директора Karazin Business School
ОRCID ID: 0000-0003-0298-4747
E-mail: rodchenko@karazin.ua
Андрій Володимирович Завгородній
доктор економічних наук, доцент, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
ORCID ID: 0000-0002-2598-2106
E-mail: Andrew-mdu@ukr.net

JEL classification: E22

Анотація

Удосконалено методологічні підходи щодо управління інвестиційним ризиком для підприємств (фірм). За допомогою математичних методів розраховано термін надання кредиту і окупність діючого інвестиційного проекту. Запропонована методологія як сукупність методів і прийомів для прийняття превентивних управлінських рішень, що дозволяє комплексно підходити і автоматизувати розрахунки з мінімальним переліком показників, і тим самим забезпечити своєчасний контроль за ходом реалізації інвестиційного або діючого проекту. Здійснена спроба ліквідувати прогалини в існуючих методах і розроблених програмних продуктах щодо управління фінансовими потоками, в тому числі і інвестиційним ризиком для конкретного підприємства (фірми), великих консалтингових компаній, які використовують для ухвалення управлінських рішень дані управлінського обліку без прив’язки до зовнішніх чинників, що впливають на хід реалізації інвестиційного або діючого проекту. За допомогою зіставлення абсолютних і відносних величин в процесі дослідження визначено, від яких чинників залежить інвестиційний або фінансовий ризик, які взаємозв’язки між ними тощо. Розроблена авторська методика дозволяє дати відповіді на наступні питання: визначити термін окупності цієї інвестиції; контроль ходу фінансово-господарської діяльності підприємства; варіанти отримання запланованого чистого приведеного доходу (NPV); розрахувати і контролювати кількість продукції, що реалізується, в разі невиконання календарного плану продажу; розрахунок ціни, собівартості і податку; коригувати програми залежно від галузевих особливостей; визначення розміру амортизації; освоєння проектної потужності; врахувати рівень інфляції на момент реалізації інвестиційного проекту; співвідношення постійних і змінних  витрат в собівартості продукції; врахувати ліквідну вартість обладнання.

Ключові слова: інвестиційний ризик, окупність інвестиції, дисконтований дохід, чистий дохід, дисконт, рентабельність інвестиційного проекту.

Список літератури

 1. Москвін С. О., Бева С. М., Дідик В. Г. Проектний аналіз: Навч. посібник. К.: Лібра, 1998. 368 с.
 2. Садиков М.А., Інвестиційна привабливість сфери АПК. Збірник наукових праць ХДАДТУ. Харків: ХДАДТУ. 1999. С.161-163.
 3. Садков М.А. Концепція і інноваційній моделі розвитку аграрного виробництва. Економіка: проблеми теорії та практики. 2005. Вип. 2024. 252с.
 4. BAAN – Незалежний Портал ERP – ONLINE.RU. BAAN – голландська компанія, розробник рішень для управління підприємствами з високотехнологічним виробництвом і корпоративною. URL: erp-online.ru/software/baan/
 5. Standard&Poor’s. URL: https://www.investopedia.com/terms/s/sp.asp/
 6. Альт-Инвест – інвестиційний і фінансовий аналіз, програми “Альт-Инвест”. URL: https:// alt-invest.ru/
 7. Альт-проект. Бухгалтерська звітність і финансовий аналіз. URL: https://www.audit-it.ru/buh_otchet/1215094392_ooo-alt-proekt
 8. Жданов В., Жданов Н. Навчальний посібник по фінансовому аналізу підприємства. URL: ru
 9. Русаків М. Як освоїти PHP 7 і MySQL на професійному рівні? URL: https://srs.myrusakov.ru/php7
 10. URL: softportal.com
 11. URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=37121
 12. URL: eccfp.uklo.edu.mk/files/…/Ane Laskoska.pdf

Статтю було отримано 08.01.2021